nieuws
12/12/2018 - 00:00

European Union (EU) Member States have an opportunity to set ambitious limits for pollutant emissions from power plants. According to a new European Environment Agency (EEA) analysis, published today, setting strict but realistic emission limits for the power sector could cut emissions of key pollutants by 79-91 % by 2030. These limits are in line with EU law that establishes a flexible range of requirements, from minimum to more ambitious targets.

nieuws
22/10/2018 - 00:00

Norway’s capital city Oslo, home to over 670,000 people, is boldly pushing forward with a range of measures to improve air quality for the city’s inhabitants. Oslo is one of 42 cities who take part in Breathe Life, a campaign led by the World Health Organization, UN Environment and the Climate & Clean Air Coalition that inspires cities and individuals to protect our health and planet from the effects of air pollution.

nieuws
08/05/2017 - 00:00

De algemene voorwaarden ter beheersing van luchtverontreiniging die gelden voor alle ingedeelde inrichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.4 van titel II van het VLAREM. Artikel 4.4.2.2, §1 omvat bepalingen omtrent de evacuatie van afgassen via een schoorsteen, de hoogte van deze schoorsteen en de uitrusting van de meetplaats in functie van de uitvoering van controlemetingen.

studie
06/03/2017 - 00:00

Luchtkwaliteit is op sommige dagen niet uit de actualiteit weg te branden. Ongetwijfeld stellen heel wat leerlingen dan vragen in de klas: “Wat is dat nu juist: fijn stof?”. Met dit educatief pakket leren kinderen van 9 tot 11 in vier razend interessante en actieve lessen alles wat ze moeten weten over lucht, de kwaliteit, de verontreiniging…

studie
28/02/2017 - 00:00

Transport& Mobility Leuven (TML) heeft het onderzoeksrapport ‘Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen’ (2010) geactualiseerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (dienst milieurapportering - MIRA). Het nieuwe rapport geeft de private en marginale externe kosten van transport en ook de graad van internalisering weer voor de periode 2000-2014.

nieuws
16/12/2016 - 00:00

Het Europees Parlement en de Raad hebben de nieuwe richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) aangenomen, op basis van een voorstel van de Commissie waarin strengere grenswaarden worden opgelegd voor de vijf voornaamste verontreinigende stoffen in Europa. De richtlijn zal op 31 december 2016 in werking treden.

studie
11/03/2016 - 00:00

The European Commission has launched a 12-week consultation to collect experiences, suggestions and opinions related to international and EU policies tackling climate change impacts from international aviation emissions through market-based measures.

nieuws
29/02/2016 - 00:00

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat de toegangsvoorwaarden voor een lage-emissiezone vastlegt.

nieuws
30/10/2015 - 00:00

Het Europees Parlement steunt de Commissievoorstellen voor aanscherping van de nationale normen voor zes van de meest vervuilende stoffen, waar onder zwaveldioxide, fijnstof en stikstofoxiden, zo bleek bij de stemming op woensdag.

studie
11/06/2015 - 11:51

Air pollutant emissions in the EU continue to exceed legal limits, according to a report from the European Environment Agency (EEA) published today. Preliminary data for 2013 shows that ten EU Member States exceeded one or more of their emission ceilings for key pollutants.