brochure
25/04/2019 - 00:00

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

nieuws
20/03/2019 - 00:00

Uit sorteeranalyses blijkt dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden. De OVAM en afdeling Handhaving willen daarom dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.

nieuws
07/07/2018 - 00:00

De meeste Vlaamse burgers zijn al lang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Jaarlijks sorteren wij Vlamingen ongeveer 268000 ton gft-afval dat huis-aan-huis opgehaald wordt. Die selectieve inzameling is een belangrijk onderdeel van het succesvolle Vlaamse afval- en materialenbeleid. Van het afval wordt compost, een ideale bodemverbeteraar, gemaakt en bovendien kan er nog groene energie uit gewonnen worden. Vanaf 1 januari 2019 (precieze datum afhankelijk van uw intercommunale) worden de sorteerregels van gft-afval aangepast. 

nieuws
25/05/2018 - 00:00
Hoe minder afval we produceren, hoe minder we moeten inzamelen. We moeten ook doordacht omgaan met materialen en zoveel mogelijk inzetten op hergebruik. Dat bewustzijn probeert de OVAM zoveel mogelijk te versterken met allerlei acties.
studie
10/03/2017 - 00:00

Maar liefst 90% van de Vlamingen geeft aan thuis bewust te sorteren; omdat het beter is voor het milieu, omdat het hen het gevoel geeft dat het effectief iets uithaalt of om financiële overwegingen. De meest genoemde barrières om nog meer of beter te sorteren zijn plaatsgebrek, kosten of onduidelijke sorteerregels. 

nieuws
25/10/2012 - 11:05

Het Leuvense nano-elektronica onderzoekscentrum imec en BEST Sorting, een Vlaams bedrijf dat sorteermachines produceert voor ondermeer voedsel en afvalstromen, kondigen vandaag op de KMO Kennisbeurs in Leuven aan dat ze samenwerken rond imec’s hyperspectrale cameratechnologie. BEST Sorting is daarmee het 500ste Vlaamse bedrijf waarmee imec samenwerkt.