studie
03/02/2017 - 00:00

Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen.

studie
30/12/2016 - 00:00

Sinds enkele jaren ontwikkelen er zich technieken waarbij CO2 dat vrijkomt bij industriële processen, wordt omgezet in waardevolle toepassingen. Het gaat om de vervaardiging van o.a. bouwmaterialen, brandstoffen en diverse chemische molecules.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

Het LIFE-programma investeert in 144 innovatieve projecten voor een beter milieu en voor klimaatactie.

studie
17/10/2016 - 00:00

Een nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen 2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen.

nieuws
05/10/2016 - 00:00

Minister Marie Christine Marghem en de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in het Institut Saint-Boniface Parnasse in Brussel lanceerden op 5 oktober de educatieve webtool “My2050”: deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

nieuws
07/10/2014 - 00:00

The European Commission has adopted a proposal to implement existing obligations in the 2009 amendment of the Fuel Quality Directive. 

nieuws
27/03/2013 - 18:17

Vandaag heeft de Europese Commissie de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030. Zij heeft een groenboek goedgekeurd dat het startschot vormt voor een openbare raadpleging over de inhoud van dat kader voor 2030.

nieuws
15/10/2012 - 10:57

Hoewel energiemarkten sterk verbonden zijn en energiebedrijven steeds internationaler opereren, voeren Europese landen nog steeds vooral een nationaal klimaat- en energiebeleid. Er is weinig oog voor de effecten die maatregelen in het eigen land hebben op de buurlanden en andersom. Een betere afstemming tussen deze landen zou de beoogde verduurzaming dichterbij brengen en kosten besparen.