nieuws
10/05/2019 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen in het kader van het Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 goed.

nieuws
08/02/2019 - 00:00

The International Energy Agency officially took over on 1 February as the Facilitator of the Biofuture Platform, a group of 20 countries seeking to accelerate development and scale up deployment of modern sustainable low carbon alternatives to fossil based solutions in transport, chemicals, plastics and other sectors.

nieuws
09/10/2018 - 00:00

Het klimaatrapport van de VN dat gisteren bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein nam deel aan de Europese Raad in Oostenrijk, die in het teken van de energietransitie stond. Bart Tommelein ondertekende er voor ons land het ‘Hydrogen Initiative’, waarmee heel wat Europese landen en stakeholders uit de industrie zich engageren om de veelbelovende technologie verder te ontwikkelen. De energieminister pleitte er ook voor een betere interconnectie in Europa.

nieuws
07/02/2018 - 00:00

Het Europees Parlement wil de uitstoot van CO2 in de EU beteugelen en daarmee een begin maken met het nakomen van de in het klimaatakkoord van Parijs gedane toezeggingen.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Op 22 november heeft de Raad (EU-ambassadeurs) het voorlopig akkoord bevestigd dat het Estse voorzitterschap en het Europees Parlement op 9 november hadden bereikt over de hervorming van het emissiehandelssysteem (emissions trading system - ETS) van de EU voor na 2020. De overeengekomen tekst wordt nu voor goedkeuring aan het Europees Parlement voorgelegd.

nieuws
06/10/2017 - 00:00

De uitdagingen voor de omschakeling naar een koolstofarme samenleving zijn groot en urgent. Innovatieve doorbraken, onder andere in duurzame energie, zijn hiervoor nodig. De SERV en Minaraad vinden het onderzoeken, via demonstratieprojecten, van de mogelijke rol van (ultra)diepe aardwarmte in de Vlaamse energiemix zinvol. Geothermie kan in dat opzicht één van de mogelijke ontbrekende schakels zijn in het stabiliseren van de energievoorziening.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 222 miljoen EUR uit de EU-begroting goedgekeurd om Europa bij te staan in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst met behulp van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Een koolstofarme samenleving tegen 2050. Hoe pakken we deze uitdaging aan? 

Van maart tot december 2017 doorkruisen 10 klimaatcoaches het land om het samen met jouw leerlingen uit te zoeken.

nieuws
08/02/2017 - 00:00

“IoT voor Groenere Steden” is een nieuwe uitdaging die gelanceerd werd als initiatief van de Young Global Leaders of the World Economic Forum. Het is gericht op het vinden en ontwikkelen van geavanceerde technologieën op basis van het Internet of Things en andere IT-innovaties, die gemakkelijk in onze huizen, gebouwen en steden ingevoerd kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit plaatselijk te verbeteren.