nieuws
17/02/2017 - 00:00

Nederland is een welvarend land, een land waar meer dan 17 miljoen mensen op een relatief kleine oppervlakte wonen, werken en recreëren. Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De laatste tien jaar worden stilte, rust en ruimte opgenomen als parameters om leefkwaliteit aan te duiden, naast de aanwezigheid van natuur en groen, schone lucht en water, trage mobiliteit, klimaat en afvalbeheer.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De Minaraad wenste met dit advies in te gaan op de milieu- en natuur-gerelateerde onderwerpen in het programmadecreet 2016, nl. het Vlaams Klimaatfonds, de onvergunde lozingen, de modal shift, de vermindering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovaties, de win-win-lening en de belastingvermindering voor dakisolatie.

nieuws
30/10/2016 - 00:00

De laatste tien jaar worden stilte, rust en ruimte opgenomen als parameters om leefkwaliteit aan te duiden, naast de aanwezigheid van natuur en groen, schone lucht en water, trage mobiliteit, klimaat en afvalbeheer.

nieuws
03/06/2016 - 00:00

De Minaraad gaf het advies “inzake het te voeren klimaatbeleid” vanwege de vraag die hiertoe op 4 mei gesteld was door de Bijzondere Commissie Klimaat van het Vlaams Parlement.

nieuws
22/04/2016 - 00:00

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) ondertekent vandaag als voorzitter van de Europese Unie namens de 28 lidstaten het Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties in New York.

nieuws
20/04/2016 - 00:00

Op 19 april 2016 vond een Vlaamse Klimaattop plaats. Voorzitter Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, en organisator Joke Schauvliege, Vlaams minister, willen - met het traject dat op deze Klimaattop van start ging - de uitstoot van broeikasgassen zien verminderen.

studie
10/04/2016 - 00:00

Het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales levert 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland op. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van Natuur & Milieu, waarin alle maatschappelijke kosten en baten zijn doorgerekend van het vervroegd sluiten van de kolencentrales.

studie
11/03/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese reglementering uitvoert over de rapportering van informatie over de klimaatverandering.

studie
19/02/2016 - 00:00

Vandaag kregen de Vlaamse sociale partners van de Vlaamse Regering de vraag om mee te werken aan het tot stand komen van een energievisie voor de toekomst.