nieuws
25/01/2019 - 00:00

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. 

nieuws
03/01/2019 - 00:00
 • Financiële bijdrage aan Green Climate Fund in het kader van internationale klimaatbijstand
 • Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit
 • Investeringen in maatregelen ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer: verhoging maximumsubsidiebedrag
 • Voorkeursscenario na (milieu-)onderzoek in kader van herstelprocedure GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’
 • Omzetting Europese Richtlijn Omgevingslawaai
 • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds: instemmingsdecreet
 • Inrichtingsnota ‘Kwetshage – Meetkerkse Moeren’
 • Erkenning vzw Tersana als bodemsaneringsorganisatie
 • Actualisering besluiten rond leefmilieu en landbouw
 • Zoneringsbesluit: omslagwaarde fusiegemeenten
 • Saneringsdossiers CAT-site in Vilvoorde en Bekaert-site in Hemiksem
 • Decreet over luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen
 • Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit
 • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie
studie
26/11/2018 - 00:00

Progress on increasing the use of renewable energy and improving energy efficiency is slowing across the European Union, putting at risk the EU’s ability to achieve its energy and emissions reduction targets. Rising energy consumption, particularly in the transport sector, is to blame for the slowdown, according to preliminary data released today in the European Environment Agency’s (EEA) annual analysis on the EU’s progress towards its targets on renewables and energy efficiency. 

nieuws
23/11/2018 - 00:00

Vrijdag 23 november is het Black Friday. Winkels gooien met termen als supersolden, tot 80% korting, 2+1 gratis, de beste kortingen,… Koopjesdagen zoals Black Friday worden steeds groter, langer en talrijker. Maar het gevolg van massaconsumptie is duidelijk: de afvalberg met spullen groeit elk jaar en het klimaat verzuipt door onze overmatige consumptie.

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

nieuws
18/06/2018 - 00:00

Vlaanderen moet ambitieus zijn in zijn energie- en klimaatplan voor 2030.

nieuws
20/04/2018 - 00:00

Recent werd de Life projectenoproep voor 2018 gelanceerd door het Euopean Agency for SME’s (EASME).  Voor leefmilieu liggen er specifieke onderwerpen vast voor water en het mariene milieu, afval, bodem, bossen en een groene kringloopeconomie, chemische producten en geluid, luchtkwaliteit en emissies, het stedelijk milieu, natuur en biodiversiteit, en ten slotte milieubeleid en -bestuur. Voor klimaat zijn er specifiek prioriteiten voor klimaatmitigatie, -adaptatie en klimaatgovernance.

nieuws
13/04/2018 - 00:00

18 miljoen euro uit Nationale Roadmap voor toponderzoeksfaciliteit weer en klimaat

studie
09/03/2018 - 00:00

Begin 2015 sloot de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten af met 328 energie-intensieve bedrijven uit verschillende sectoren. Uit een evaluatie blijkt dat die bedrijven samen jaarlijks het gemiddeld verbruik van 150.000 gezinnen besparen, wat overeenkomt met de isolatie van een half miljoen daken.

nieuws
09/03/2018 - 00:00

De Europese Commissie maakt vandaag haar strategie bekend voor een financieel stelsel dat de agenda van de EU inzake klimaat en duurzame ontwikkeling ondersteunt.