studie
28/03/2019 - 00:00

Urban Sprawl verander je niet van vandaag op morgen. Het gaat over het Vlaanderen dat we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen in 2050. Zij zullen de vruchten plukken of de kosten dragen van het beleid dat we vandaag voeren.

studie
28/02/2019 - 00:00

Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan meer samenwerken op het gebied van mobiliteit en verkeer. Doel is onder meer om de verkeersverbindingen tussen de Nederlandse havens en Noordrijn-Westfalen te verbeteren. 

nieuws
08/10/2018 - 00:00

Colruyt Group opent zijn eerste publieke waterstoftankstation. In het DATS 24-station in Halle (Dassenveld) kunnen klanten voortaan terecht voor alle klassieke en groene brandstoffen. Waaronder dus ook 100 % groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom van energiespecialist Eoly. De integratie van een waterstofpomp in een ‘traditioneel’ tankstation is uniek in Europa. 

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft tijdens het congres van de Topsector Logistiek 'De winst van duurzaamheid' een bedrag van ruim 25 miljoen euro toegezegd voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om de transportsector slimmer en schoner te maken.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

De Vlaamse regering ondersteunt tien projecten in het kader van het Clean Power for Transport-plan. ‘Ons verkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof. Mobiliteit heeft dus een grote invloed op het klimaat en onze gezondheid. Daarom ondersteunen we initiatieven die zorgen voor meer milieuvriendelijke wagens’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar

Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests van voertuigen, betere controles van auto's die reeds op de markt van de Unie zijn gebracht en een krachtiger algeheel stelsel met Europees toezicht.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

De Commissie stelt nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto's en bestelwagens in de EU voor. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen helpen versnellen.