nieuws
28/10/2016 - 00:00

Bedrijven hebben snel door dat een overstap op circulaire economie economisch loont. Met de Europese milieuprijzen voor bedrijven beloont de Commissie de beste pioniers voor hun eco-innovatieve producten en praktijken.

nieuws
27/09/2016 - 00:00

Op 26 september vond de eerstesteenlegging plaats van het Ecoduct Groenendaal in Hoeilaart. Dit is een belangrijke stap in LIFE+ OZON, een prestigieus Europees project dat het Zoniënwoud ontsnippert. Vanaf zomer 2017 zullen tal van diersoorten via het ecoduct van het ene naar het andere deel van het woud trekken.

nieuws
08/08/2016 - 00:00

De Vlaamse overheid investeert fors in de kwaliteit van de groene ruimte in Zellik (Asse).

nieuws
05/08/2016 - 00:00

Een eerste Europese lijst van zorgwekkende, invasieve exoten (hierna ‘Europese lijst’ genoemd) treedt vanaf 3 augustus 2016 in werking.

De lijst omvat 37  planten- en diersoorten, waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden  Ze zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa.

nieuws
25/05/2016 - 11:28

Commissaris Vella heeft de winnaars van de Natura 2000-prijzen 2016 bekendgemaakt. Onder de zes winnaars vallen projecten uit Bulgarije, Letland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en grensoverschrijdende projecten uit België, Frankrijk, Griekenland, Bulgarije, Hongarije, Finland en Noorwegen.

nieuws
20/05/2016 - 00:00

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de ratificatie door België van het Verdrag inzake biologische diversiteit herbevestigen alle bevoegde Belgische ministers het belang van de strijd tegen het verlies van de biodiversiteit.

studie
13/05/2016 - 00:00

Op 11 mei vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit Interreg-project wil in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen.

nieuws
15/04/2016 - 00:00

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil met het nieuwe interactieve bijenspel HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen informeren over de bijenproblematiek en hen vooral aanzetten om in het dagelijkse leven een bij-zonder mooie leefomgeving te creëren.

nieuws
19/10/2015 - 00:00

Heb je innovatieve en originele ideeën om met respect voor de planeet te gaan leven? Neem dan deel aan deze wedstrijd en probeer om één van de vele prijzen te winnen!

studie
02/10/2015 - 00:00

De tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie toont aan dat er op veel domeinen vooruitgang is geboekt, maar benadrukt ook dat de lidstaten meer inspanningen moeten leveren om biodiversiteitsverlies tegen 2020 te stoppen.