nieuws
09/06/2017 - 00:00

Op 23 mei vond het startevenement van het geïntegreerde LIFE-project Belini plaats. ​De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als trekkende partner, zal samen met zeven andere partners het engagement aangaan om acht jaar samen te werken rond waterkwaliteit, waterregulatie en verbetering van de structuur van waterlopen en biodiversiteit. Toon Denys ondertekende met trots voor de VLM.

 

nieuws
02/06/2017 - 00:00

De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni in New York de eerste Oceanenconferentie. De bedoeling van deze conferentie is de krachten te bundelen voor de uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14, ‘Leven in het water’, die specifiek aan oceanen en zeeën is gewijd. 

nieuws
05/05/2017 - 00:00

Op 28 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald. In totaal ontvingen 3044  landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2016 samen ruim 8.000.000€. 

nieuws
28/04/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan goedgekeurd om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de EU te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie.

nieuws
28/04/2017 - 00:00

Vrijdag 21 april 2017 stond in het teken van het behoud van de biodiversiteit en de link met het bedrijfsleven. Meer dan 100 experts kwamen samen in het Résidence Palace in Brussel voor een dag van reflexie en uitwisseling: ‘Biodiversity at the heart of Business’.

nieuws
24/03/2017 - 00:00

Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder dalen tussen nu en 2050. Het Europese beleid kan effectiever worden als het meer inspeelt op de verschillende perspectieven van mensen op natuur. 

nieuws
17/03/2017 - 00:00

De natuur werkt hard aan onze bescherming en aan de instandhouding van ons dagelijks leven - een feit dat vaak onvoldoende wordt gewaardeerd. De natuur is echter van levensbelang, het levert schone lucht, zuiver drinkwater, kleding, voedsel en grondstoffen die we gebruiken voor ons onderdak. Andere weldaden zijn minder bekend, zoals de rol van de natuur bij het verlichten van de effecten van klimaatverandering. Teneinde de belangrijke rol van de natuur in ons leven te benadrukken, nodigt het Europees Milieuagentschap (EMA) u uit vast te leggen hoe de natuur u voordelen biedt en mee te doen aan de fotocompetitie NATURE@work (natuur aan het werk). 

studie
06/02/2017 - 00:00

Verbetering van de toepassing van de EU-voorschriften op het vlak van afvalbeheer, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit en het beheer van water.

studie
27/01/2017 - 00:00

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. 

nieuws
07/01/2017 - 00:00

Op 7 december gaf de Commissie reeds aan dat de vogel- en habitatrichtlijnen relevant blijven voor het Europese natuurbeleid en dat ze dus niet herzien zullen worden. Ze erkende dat uitdagingen in het EU-natuurbeleid voornamelijk in het onvoldoende beheer en gebrek aan investeringen in het Natura 2000-netwerk zitten. De focus moet dus liggen op een verbeterde implementatie van de wetgeving en hun coherentie met bredere sociaal-economische doelstellingen.