nieuws
25/03/2018 - 00:00

Twee derde van de oceaan beschermen, dat is de bedoeling van een nieuw verdrag dat dit jaar in de steigers wordt gezet. Op 27 en 28 maart komen meer dan 25 landen op uitnodiging van de Belgische overheid bijeen in Brussel om dit te bespreken.

nieuws
21/03/2018 - 00:00

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. Het ministerie van EZK en de maakindustrie lanceren daarom de grondstoffenscanner. 

nieuws
16/02/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. 

nieuws
16/02/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur.

studie
12/02/2018 - 00:00

Het projectuitvoeringsplan 'Vallei Zwarte Beek' is klaar en gaat in openbaar onderzoek van 19/2/2018 tot 20/03/2018. Het doel is het herstel van het unieke veengebied en de verhoging van de biodiversiteit.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Hoe we het ook draaien of keren: onze levenskwaliteit in stads- of dorpskernen is onlosmakelijk verbonden met het daar aanwezige groen. Dergelijke groenvoorzieningen bieden tal van voordelen: betere infiltratie regenwater, meer biodiversiteit, positieve invloed op gezondheid, meer verkoeling (terugdringen hitte-eiland-effect), …

nieuws
05/01/2018 - 00:00

We gebruiken ze elke dag: cosmetica verpakt in plastic. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat een lege fles in de oceaan kan terechtkomen, in microdeeltjes uiteenvalt en uiteindelijk ingeslikt wordt door gulzige dieren zoals de Noordse stormvogel.

studie
15/12/2017 - 00:00

Geen verband, zeg je? Bekijk ons animatiefilmpje dat de link legt tussen de vervaardiging van onze elektronica waarvoor grote hoeveelheden mineralen nodig zijn (lithium, goud, nikkel, coltan enz.) en de vernietiging van de natuurlijke habitats door de mijnexploitaties. En dit is waar onze gorilla duidelijk verschijnt als slachtoffer van bosvernietiging.

studie
01/09/2017 - 00:00

75% van de burgers wil meer EU-maatregelen voor milieubescherming. Lees verder over wat het Parlement doet om klimaatverandering te bestrijden en natuur en biodiversiteit te behouden.

nieuws
01/08/2017 - 00:00

De wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België treedt in werking op 28 juli 2017.