nieuws
10/01/2019 - 00:00

Since 1998, The EurObserv’ER barometer measures the progress made by renewable energies in each sector and in each member State of the European Union in an as up-to-date way as possible (with figures less than 12 months old). EurObserv’ER produces a series of figure-backed indicators covering energetic, technological and economic 

nieuws
09/05/2017 - 00:00

De TU Delft tekende dinsdag 9 mei voor deelname aan het Corporate BioFuel Programma van KLM. De universiteit faciliteert hiermee het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de zakelijke reizen van haar medewerkers. 

nieuws
05/02/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen vastlegt die de volumes benzine die jaarlijks tot verbruiken worden uitgeslagen, moeten bevatten. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

studie
03/06/2015 - 00:00

In de studie ‘Biofuels on the Dutch market - update 2013’ zet CE Delft voor het derde jaar de CO2-prestaties van biobrandstoffen per leverancier op een rij.

nieuws
02/05/2015 - 14:56

De laatste 10 jaar heeft de EU het transformeren van planten in brandstoffen aangemoedigd om koolstofuitstoot van vervoer te verminderen. 

nieuws
16/10/2013 - 15:05

De Europese Commissie is tot de bevinding gekomen dat de Belgische plannen om de regeling waarbij zeven producenten van biobrandstoffen accijnsverlaging krijgen, uit te faseren over een periode van 12 maanden, in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels.

nieuws
13/08/2013 - 12:59

Kappen van bomen voor bio-energie – als vervanging van fossiele brandstoffen - brengt het risico met zich mee dat de uitstoot van CO2 eerst vele jaren stijgt voordat deze daalt.

studie
17/04/2013 - 17:08

European taxpayers and consumers spent between 9.3 and 10.7 billion euros subsidizing biofuels in 2011 with relatively small gains for the environment and the economy, according to research issued by the International Institute for Sustainable Development. 

studie
20/02/2013 - 14:56

Ahead of this Friday’s Ministerial Council meeting, a new study of the Dutch biofuels market published today by CE Delft reveals that a shift to biofuels with low indirect land-use change (ILUC) emissions can significantly improve the environmental performance of biofuels sold on the market.

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.