nieuws
14/05/2013 - 14:08

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor klimaat kondigt een aantal publieke evenementen aan om Europese burgers te betrekken bij het debat over klimaatverandering en om individuele acties te bevorderen ter bestrijding hiervan. 

nieuws
29/04/2013 - 00:00

As Europe’s climate warms, wine producers in Europe may need to change the type of grapes they cultivate or the location of vineyards, even moving production to other areas in some cases. This is just one example of how Europe’s economy and society need to adapt to climate change, as examined in a new report from the European Environment Agency (EEA).

nieuws
26/04/2013 - 00:00

The European Commission has today presented the first Soil Atlas of Africa, highlighting a vital natural resource which provides food, fodder, fuel wood, reduces flood risk and protects water supplies.

nieuws
03/04/2013 - 17:14

The European Commission today launches the second call for proposals under the NER300 programme. This major funding programme promotes the commercial demonstration of environmentally safe carbon capture and geological storage (CCS) and innovative renewable energy (RES) technologies. It is a key instrument to combat climate change and spur green growth and jobs in the energy sector.

nieuws
27/03/2013 - 18:17

Vandaag heeft de Europese Commissie de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030. Zij heeft een groenboek goedgekeurd dat het startschot vormt voor een openbare raadpleging over de inhoud van dat kader voor 2030.

nieuws
26/03/2013 - 18:14

Vandaag heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een consultatieve mededeling die een publiek debat opent over de beste manier om een nieuwe internationale overeenkomst ter bestrijding van de klimaatverandering op te stellen. De consultatieve mededeling werpt essentiële vragen op en peilt naar de standpunten van de belanghebbenden inzake de nieuwe overeenkomst, die tegen eind 2015 moet zijn voltooid en vanaf 2020 van toepassing moet zijn.

nieuws
01/03/2013 - 13:29

Increased flooding is likely to be one of the most serious effects from climate change in Europe over coming decades. Some of the conditions which may contribute to urban flooding are highlighted in an Eye on Earth map from the European Environment Agency (EEA).

brochure
28/02/2013 - 11:49

De SALV en de Minaraad stellen vast dat zowel de nood aan alternatieven voor fossiele grondstoffen en energiedragers, als het inzicht dat er een passend antwoord moet komen op de klimaatverandering, wereldwijd en Europees leiden tot een belangrijk momentum inzake de biogebaseerde economie

nieuws
01/02/2013 - 09:22

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag de conceptnota van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. Voor het eerst wordt het Vlaams Klimaatbeleidsplan uitgesplitst in een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

brochure
31/01/2013 - 12:54

Het derde Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020 bestaat uit het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (het mitigatieluik) en een aanpassing van de land- en tuinbouwsector aan de klimaatverandering (het adaptatieluik).