studie
13/04/2014 - 19:26

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Hierbij spelen energiebesparing, inzet van klimaatneutrale energiebronnen en CO2-opslag een belangrijke rol. Het kan daarnaast nodig zijn om CO2 uit de lucht te halen via herbebossing en gebruik van biobrandstoffen gekoppeld aan CO2-opslag. Dit staat in het meest recente rapport van het IPCC dat vandaag is uitgekomen.

nieuws
31/03/2014 - 15:32

Het IPCC publiceert vandaag het tweede deel van zijn 5de evaluatierapport: « Klimaatverandering 2014: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid ». Dit tweede deel beschrijft uitvoerig de gevolgen van klimaatverandering, identificeert de toekomstige risico’s en bestudeert hoe die risico’s beïnvloed zullen worden door de omvang van de klimaatverandering.

studie
31/03/2014 - 15:12

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) issued a report today that says the effects of climate change are already occurring on all continents and across the oceans. The world, in many cases, is ill-prepared for risks from a changing climate. The report also concludes that there are opportunities to respond to such risks, though the risks will be difficult to manage with high levels of warming.

nieuws
03/03/2014 - 13:29

Uit een vandaag gepubliceerde speciale Eurobarometer-opiniepeiling blijkt dat 80% van de respondenten in de Europese Unie vindt dat een efficiënter gebruik van energie en de strijd tegen klimaatverandering de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. Het percentage is licht gestegen vergeleken met de vorige peiling (toen het percentage nog 78% bedroeg).

nieuws
12/02/2014 - 12:28

Van 17 februari 2014 tot en met 18 april 2014 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering.

nieuws
10/12/2013 - 11:13

Black carbon is an air pollutant which harms human health and can contribute to climate change – so cutting emissions may have many benefits. The European Environment Agency (EEA) has published a report on the measurement of black carbon in the air. 

nieuws
18/11/2013 - 12:36

(COP19, Warsaw 18. Nov. 2013). The new edition of the Climate Change Performance Index (CCPI) was released by Germanwatch and CAN Europe in Warsaw at the UN climate talks today. The results show emissions worldwide have climbed to a new peak and no single country is yet on track to prevent dangerous climate change.

nieuws
13/11/2013 - 11:29

Aanstaande maandag zal de 19e VN-klimaatconferentie beginnen. Van 11 tot 22 november nemen 192 landen deel aan de conferentie over het terugdringen van de wereldwijde uitstoot na 2020. Studies tonen dat zowel de luchttemperatuur als de zeespiegel blijven stijgen waardoor er wereldwijd meer overstromingen en ergere hittegolven worden verwacht. Tijdens de plenaire vergadering van oktober benadrukte het EP dat de conferentie een belangrijke stap wordt op weg naar een nieuwe bindende overeenkomst.

nieuws
04/11/2013 - 09:44

Almost nine out of ten Europeans believe that biodiversity loss – the decline and possible extinction of animal species, flora and fauna, natural habitats and ecosystems in Europe – is a problem, according to a new survey. 

nieuws
29/10/2013 - 10:39

Tijdens hun vijftiende conferentie op 28 oktober 2013 hebben de Rijnministers een duidelijk tijdpad uitgezet voor het herstel van de vispasseerbaarheid van de Rijn.