nieuws
19/11/2016 - 00:00

De klimaatconferentie in Marrakech versterkte de wil van de wereld om klimaatverandering tegen te gaan. De snelle inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs en de concrete acties zijn de voornaamste verdiensten van deze klimaattop.

nieuws
14/11/2016 - 00:00

Binnen een jaar na de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs, komen wereldleiders en onderhandelaars bijeen voor besprekingen in Marrakesh. De COP22 conferentie van 7-18 november richt zich op de uitvoering van het eerste algemeen bindende mondiale akkoord over klimaatverandering, een kwestie van grote urgentie voor de planeet.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem de federale bijdrage goed aan het Nationale Klimaatadaptatieplan en nodigt de betrokken regeringsleden uit om de voorgestelde acties uit te voeren.  

studie
17/10/2016 - 00:00

Een nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen 2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen.

studie
15/05/2015 - 00:00

The average van sold in the European Union in 2014 was around 2.4% more fuel-efficient than those sold in 2013, according to preliminary data from the European Environment Agency (EEA). Fuel efficiency has continued to improve and new vans now emit almost 6 grams of CO2/km below the 2017 target. 

nieuws
08/04/2015 - 00:00

The European Commission has published its strategy on Energy Union, with which it aims to achieve a robust energy union in Europe and adopt a forward-looking policy on climate change. The Energy Union package clearly identifies the crucial role of next generation renewable technologies in accelerating the transformation of the European energy system.

studie
02/11/2014 - 00:00

Human influence on the climate system is clear and growing, with impacts observed on all continents. If left unchecked, climate change will increase the likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems. However, options are available to adapt to climate change and implementing stringent mitigations activities can ensure that the impacts of climate change remain within a manageable range, creating a brighter and more sustainable future.

nieuws
16/10/2014 - 13:36

Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor het "Mayors Adapt"-initiatief van de Europese Commissie: 100 Europese steden beloven actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Europees commissaris voor klimaat Connie Hedegaard verwelkomt burgemeesters uit heel Europa op een officiële ceremonie waar zij zich met hun handtekening aan het initiatief binden. 

studie
14/10/2014 - 00:00

Adapting to climate change has reached the political agenda in most European countries, according to the most comprehensive analysis of adaptation in Europe published to date. Extreme weather events and EU policies were the most common reasons for beginning to address adaptation.