nieuws
11/12/2018 - 00:00

Europe’s border regions and shared maritime areas are facing increased negative impacts due to climate change, but countries and regions responsible for these areas are already taking action at transnational scale to adapt to these impacts according to a European Environment Agency (EEA) briefing published today. 

nieuws
20/11/2018 - 00:00

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hiervoor samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

studie
09/11/2018 - 00:00

De biodiversiteit wordt bedreigd. Het aantal soorten neemt zienderogen af, zowel op het land als in de zee. Maar wat moeten we doen voor deze dier- en plantensoorten die hun habitat soms zo ver van ons vandaan hebben? Meer dan 70 % van de biodiversiteitsafdruk van België ligt buiten onze landsgrenzen en houdt rechtstreeks verband met onze invoer.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

De Vlaamse Regering had zich (regeerakkoord 2014-2019) voorgenomen om te snoeien in het aantal beleidsdomeinen, administraties en strategische adviesraden. Sinds aanvang 2017 is aldus het departement Omgeving operationeel, als fusie van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed. Nu zijn de daarmee samenhangende adviesraden aan de beurt: de Minaraad en de SARO. 

studie
26/10/2018 - 00:00

Greenhouse gas emissions across the European Union rose slightly in 2017, mostly because of the transport sector. Preliminary estimates published today in the European Environment Agency’s (EEA) annual ‘trends and projections’ assessments show a 0.6% emissions increase in 2017 from 2016. This limited increase means that the EU is still expected to achieve its 2020 emissions reduction target, albeit by a narrower margin. 

nieuws
22/10/2018 - 00:00

De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.België heeft altijd de doelstelling gesteund om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren over alle biogeografische regio's van de Zuidelijke Oceaan heen.

studie
17/10/2018 - 00:00

Door de klimaatverandering zullen we in Vlaanderen de komende jaren vaker kampen met hittegolven, vooral in steden en regio’s die verder van de kust gelegen zijn. Nieuwe modelberekeningen geven inzicht in verschillende mogelijke scenario’s.

studie
08/10/2018 - 00:00

A report published today by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) states that that urgent and unprecedented measures are required to keep global temperature rises to below 1.5 degrees Celsius. 

nieuws
18/09/2018 - 00:00

PROWATER, een grensoverschrijdend Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen. PROWATER staat voor ‘Protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’. 

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden ze een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten.  De extremen van het weer kunnen in het laaggelegen land grote effecten hebben.