brochure
31/01/2013 - 12:54

Het derde Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020 bestaat uit het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (het mitigatieluik) en een aanpassing van de land- en tuinbouwsector aan de klimaatverandering (het adaptatieluik).

studie
20/12/2012 - 15:38

Households and industry in the EU each cause approximately a quarter of energy-related greenhouse gas emissions, according to a new report by the European Environment Agency (EEA). The two sectors were largely responsible for the emissions increase in 2010, together leading to an additional 90 million tonnes of CO2 equivalent compared to 2009.

nieuws
23/11/2012 - 16:59

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bracht vandaag in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 verslag uit aan de Vlaamse Regering over de broeikasgasuitstoot en de uitstootrechten over het jaar 2011. Dit Voortgangsrapport 2011 is de zesde rapportering sinds de goedkeuring van het VKP 2006-2012.

nieuws
22/11/2012 - 10:41

Op 21 november stelde het Europees Milieuagentschap haar rapport over de impact van klimaatverandering in Europa voor. De bevindingen van het Europese rapport worden bevestigd door de Vlaamse MIRA-indicatoren voor klimaatverandering.

studie
21/11/2012 - 14:15

Alle regio's in Europa ondervinden momenteel gevolgen van klimaatverandering, die een breed scala aan effecten op de samenleving en het milieu veroorzaakt. In een studie, die vandaag is gepubliceerd, zegt het Europees Milieuagentschap (EMA) te verwachten dat deze effecten in de toekomst nog zullen toenemen en hoge schadekosten zullen veroorzaken.

nieuws
04/09/2012 - 00:00
Climate change will affect Europe's cities in different ways. To give an overall impression of the challenge for European cities to adapt to climate change, the European Environment Agency (EEA) has published a series of detailed interactive maps, allowing users to explore data from more than 500 cities across Europe.
link
01/01/2009 - 12:36

Site van IPCC, een in 1988 opgerichte organisatie die de wetenschappelijke informatie rond klimaatverandering verzamelt en kenbaar maakt via publicaties, seminaries e.d.

link
01/01/2009 - 11:08

Bond Beter Leefmilieu is de ongebonden federatie van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen