nieuws
23/02/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters de Regelluwe Zones op het vlak van Energie principieel goedgekeurd. Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers kunnen experimenteren zonder dat ze gehinderd worden door de algemene wetgeving. Lydia Peeters: “Om vooruitgang te boeken heeft de energieomslag nood aan onderzoek en innovatieve technieken. Bij projecten die erkend worden als regelluwe zone, kunnen onderzoekers innovatieve toepassingen toetsen aan de realiteit. Dat levert nieuwe inzichten op die later kunnen worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen.”  

studie
09/10/2018 - 00:00

De Europese netwerken Eranet cofund SusAN, ICT-AGRI en Facce ERA-GAS lanceren een gemeenschappelijke oproep met als doel steun te geven aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten en/of LA-trajecten rond de daling van broeikasgassen in de dierlijke productie. 

nieuws
15/06/2018 - 00:00

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026.

nieuws
08/06/2018 - 00:00

De Commissie stelt voor 100 miljard EUR van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

studie
14/07/2014 - 11:49

Research and innovation is vital for the development of Renewable Heating and Cooling technologies and their urgently needed market deployment. This is a key message of the recently published Common Implementation Roadmap of the European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform). This Roadmap describes the top priority research themes and value chains with the highest impact on the societal challenges in Europe up to 2020. It integrates topics from the Solar Thermal, Biomass, Geothermal and Cross Cutting sectors, including district heating, heat pumps and storage technologies.

nieuws
03/07/2013 - 10:53

Wetenschappers van imo-imomec, een gemeenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt en imec, hebben internationale records gevestigd bij onderzoek naar verschillende types ‘dunne-film zonnecellen’.

studie
17/06/2013 - 09:50

De klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen gaven een nieuwe impuls aan de zogenaamde biogebaseerde economie, waarbij hoofdzakelijk geproduceerd wordt op basis van biomassa. Maar deze biobased producten zijn niet automatisch ecologisch duurzame producten. Een grondige evaluatie van de milieueffecten van producten, met analyse van de totale levenscyclus van een product, is nodig. Die evaluatie houdt niet enkel rekening met de uitstoot maar ook met de grondstoffen en het land dat nodig is om die grondstoffen te produceren.

studie
05/04/2013 - 15:38

Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid en mogelijke effecten van een eventuele invoering van recyclagecertificaten in Vlaanderen en focust hierbij op 3 specifieke cases. De vraag wordt gesteld of recyclagecertificaten kunnen ingezet worden om de recyclage van reststromen (of specifieke fracties ervan) te bevorderen ten opzichte van andere toepassingen die lager in de afvalhiërarchie staan, namelijk nuttige toepassing en verwijdering. 

link
04/04/2013 - 17:21

NCP Brussels is vanaf vandaag uitgerust met een eigen webstek ! NCP Brussels helpt alle Brusselse stakeholders om toegang te krijgen tot Europese steun voor onderzoek- en innovatie-projecten dankzij haar brede waaier aan gratis en hoog kwalitaitieve dienstverlening.

nieuws
20/09/2012 - 15:02

Het Snowman-netwerk verenigt Europese organisaties die onderzoek naar duurzame bodems financieren en ijveren voor een betere kennisverspreiding. Voor Vlaanderen is de OVAM lid van dit netwerk, samen met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.