nieuws
24/08/2012 - 14:46

Al jaren inventariseren de milieudeskundigen van het Brussels Agentschap voor de Onderneming de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in verscheidene milieugebieden. Deze lijsten geven u een overzicht van de sleutelpersonen of voornaamste bedrijven die u kan contacteren wanneer u geconfronteerd wordt met een vraag of probleem inzake geluidsoverlast, afvalbeheer, recyclage, bodemverontreiniging, gevaarlijk afval, waterbeheer enz.

studie
17/08/2012 - 20:45

Deze code van goede praktijk beschrijft hoe het bodemonderzoek en de risico-evaluatie van bodemverontreiniging met asbest moet worden uitgevoerd.