studie
28/03/2017 - 00:00

De Vlaamse Landmaatschappij laat momenteel een milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren naar de bodemverontreiniging in het natuurgebied Schuddebeurze. Dat zal gebeuren op percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Natuurpunt. Het onderzoek zal ca. een week duren. Plaatselijk wordt de bodem uitgegraven en terug dichtgemaakt.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Eind jaren zestig werd bij de aanleg van de E17 en de verkeerswisselaar met de A17 30 à 40 000 m³ chroomhoudende ‘grond’ aangevoerd voor de aanleg van een werfweg. Dat resulteerde in de verontreiniging van de bodem tussen de Klarenhoek en de Keizerstraat in Kortrijk. 

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Steeds vaker worden in bodems, grondwater en waterbodems verontreinigende stoffen ontdekt die niet eerder of niet courant gemeten werden. Een systematische methode om ze aan te pakken, bestaat in Vlaanderen nog niet. Dus ging de OVAM op verkenning in de rest van Europa. 

studie
16/09/2016 - 00:00

Wordt er ter hoogte van een waterput een bodemverontreiniging vastgesteld? Informeer de putwatergebruiker op een correcte wijze over de mogelijke impact.

nieuws
15/07/2016 - 09:12

Op een site in Lokeren voerden we een veldproef uit om het hardnekkige kwik in de bodem vast te leggen zodat het zich niet verder kan verspreiden. Dat leverde op korte termijn veelbelovende resultaten op.

nieuws
18/05/2015 - 00:00

Herontwikkeling van de site 'Schelde-eiland' gaat van start

 In februari 2015 ging de OVAM van start met de sanering van De Scheldekop in Oudenaarde.

 

studie
21/01/2014 - 09:28

With issues such as erosion, soil sealing, carbon capture and contaminated land of growing public concern and policy focus, this brand-new LIFE Focus publication takes a timely look at LIFE and Soil protection

nieuws
05/12/2013 - 21:03

Naar aanleiding van de VN-Wereldbodemdag onderstreepte Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege vandaag op de landbouwbeurs Agribex het belang van gezonde bodems en bodembescherming. Zij verleent dit jaar 1,7 miljoen euro aan gemeenten voor het aanstellen van erosiecoördinatoren en het uitvoeren van kleinschalige werken. Vooral de inzet van de erosiecoördinatoren sedert 2010 heeft een gunstig effect op de erosiebestrijding.

 

nieuws
05/09/2013 - 14:39

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet hebben vandaag een samenwerkingsprotocol ondertekend om komaf te maken met   bodemverontreinigingen op schoolterreinen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) staan in voor de uitvoering.

brochure
01/10/2012 - 14:37

Informatiebrochure gericht aan eigenaars of gebruikers van een grond die gelegen is op een vroegere gassite. Of aan eigenaars en gebruikers van een grond waarnaar de verontreiniging op een gassite zich heeft verspreid.