nieuws
18/09/2019 - 00:00

In Rijmenam stelde de OVAM op twee sites historische bodemverontreiniging vast ter hoogte van de voormalige Trefac-Meurop site, een metaalbewerkings- en later meubelproducerend bedrijf, dat in 1980 de deuren sloot. De sanering gaat samen met de herontwikkeling van de terreinen.

 

studie
18/09/2019 - 00:00

In het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) zoeken we samen met de projectpartners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging. 

nieuws
17/06/2019 - 00:00

Land- en tuinbouwers die activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen, moeten de kwaliteit van hun bodem verplicht laten controleren. Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat ondersteunen hun leden daarbij door partnerschappen te sluiten met bodemsaneringsdeskundigen.

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Een financiële stimulans bij de aanpak van een bodemsanering is vaak meer dan welkom. Misschien is cofinanciering wel interessant voor u?

nieuws
19/02/2019 - 00:00

In 2018 ontdekten de lokale politiezones weer meerdere dumpingplaatsen van synthetische drugs in Vlaanderen. Het aantal ontdekte locaties stijgt elk jaar: vooral de provincies Limburg en Antwerpen hebben ermee te maken. De afvalstoffen worden telkens netjes opgeruimd, maar er is slechts beperkt aandacht voor mogelijke bodemverontreiniging. 

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Aan de Scheldeoever in Hoboken, even ten zuiden van Antwerpen, stond tot 1928 een gasfabriek. Die droeg in de loop der jaren verschillende namen, onder meer Antwerpse Gasmaatschappij nv en Imperial Continental Gas Association. Later kocht Umicore de terreinen gedeeltelijk op en bouwde er een fabriek.

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming).

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Beschikbare ruimte en waardevol grondwater blijven schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk om (historische) bodemverontreiniging grondig aan te pakken. De Vlaamse overheid heeft daarin een belangrijke voorbeeldfunctie als eigenaar van heel wat verontreinigde gronden en als publieke actor.

studie
15/12/2017 - 00:00

Tegen 2036 wil de OVAM minstens gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen in Vlaanderen. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken. De Gemeentelijke Inventaris speelt daarbij een cruciale rol.

brochure
17/11/2017 - 00:00

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden.