nieuws
15/07/2016 - 09:13

Samen met lokale partners start de OVAM verschillende projecten op om asbesthoudende daken, gevelbekleding, golfplaten en leidingisolatie te verwijderen.

studie
10/06/2016 - 00:00

Proefproject voor verwijdering van asbesthoudende materialen en het faciliteren van de opmaak van een asbestinventaris

studie
17/08/2012 - 20:45

Deze code van goede praktijk beschrijft hoe het bodemonderzoek en de risico-evaluatie van bodemverontreiniging met asbest moet worden uitgevoerd.