nieuws
24/09/2018 - 00:00

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus geadviseerd over het asbestafbouwbeleid dat de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Joke Schauvliege, wil opstarten. 

nieuws
25/05/2018 - 00:00

De OVAM overhandigt dit voorjaar aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. Daarom verruimt de OVAM dit voorjaar het ‘Subsidiebesluit lokale besturen’.

nieuws
27/04/2018 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

nieuws
03/04/2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering  in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen.

nieuws
01/02/2018 - 00:00

In 2016 kregen 300 scholen, verdeeld over AGION en GO! de kans mee te doen aan een proefproject waarbij een gratis asbestinventaris werd uitgevoerd in hun school door een - door de OVAM aangestelde- asbestinventarisdeskundige.

nieuws
13/06/2017 - 00:00

In quasi alle gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, komt asbest voor. Ook in scholen. Daar wil de OVAM iets aan doen. Samen met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), GO! (het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en de respectievelijke kabinetten zetten we onze schouders onder de versnelde afbouw van asbest in scholen.

nieuws
12/05/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering maakt 7,5 miljoen euro extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen. De Vlaamse ministers voor Onderwijs Hilde Crevits en Leefmilieu Joke Schauvliege werken daarvoor nauw samen. In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton.

nieuws
30/12/2016 - 00:00

Vanaf 1 januari 2017 zijn de waterveiligheidsnormen aangescherpt, kunnen burgers en bedrijven een bijdrage krijgen voor het laten verwijderen van asbestdaken en gelden nieuwe regels voor speed-pedelecs. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017.

nieuws
16/09/2016 - 00:00

In 2014 kreeg de OVAM vanuit de Vlaamse regering de opdracht een asbestafbouwplan uit te werken. Het thema 'asbest' werd hierbij als kerntaak inzake afvalstoffen en bodemmaterie overgeheveld van het Departement LNE naar de OVAM.

nieuws
05/09/2016 - 00:00

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de stad Antwerpen zetten een proefproject op waarbij ze asbesthoudende isolatieleidingen gaan verwijderen uit 50 huizen, evenredig verdeeld over alle districten. Antwerpenaars die in het project willen instappen, kunnen zich tot 30 september online inschrijven. Ze krijgen een financiële tegemoetkoming.