studie
27/11/2012 - 16:41

Transport in Europe is responsible for damaging levels of air pollutants and a quarter of EU greenhouse gas emissions. Many of the resulting environmental problems can be addressed by stepping up efforts to meet new EU targets, according to the latest report from the European Environment Agency (EEA).

nieuws
23/11/2012 - 16:59

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bracht vandaag in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 verslag uit aan de Vlaamse Regering over de broeikasgasuitstoot en de uitstootrechten over het jaar 2011. Dit Voortgangsrapport 2011 is de zesde rapportering sinds de goedkeuring van het VKP 2006-2012.

studie
24/10/2012 - 09:58

Emissions of greenhouse gases in the European Union (EU) fell on average by 2.5 % from 2010 to 2011, although several countries increased emissions. Almost all European countries are individually on track towards their commitments under the Kyoto Protocol compared to last year, according to two reports published today by the European Environment Agency (EEA).

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
15/10/2012 - 10:57

Hoewel energiemarkten sterk verbonden zijn en energiebedrijven steeds internationaler opereren, voeren Europese landen nog steeds vooral een nationaal klimaat- en energiebeleid. Er is weinig oog voor de effecten die maatregelen in het eigen land hebben op de buurlanden en andersom. Een betere afstemming tussen deze landen zou de beoogde verduurzaming dichterbij brengen en kosten besparen.

nieuws
08/10/2012 - 14:10

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, heeft vandaag samen met meer dan 70 organisaties uit heel Europa het startschot gegeven voor een pan-Europese communicatiecampagne. Onder het motto "Een wereld waar je van houdt. Met een klimaat waar je van houdt", plaatst de campagne praktische oplossingen centraal in het klimaatdebat en laat zij zien hoe klimaatactie het welzijn kan bevorderen en economische voordelen voor Europese burgers kan opleveren.

nieuws
20/09/2012 - 13:59

Today Commissioner for Development, Andris Piebalgs, and Chen Deming, Minister of Commerce of the Republic of China, signed a financing agreement promoting the environment, transition towards a low-carbon economy and a reduction of greenhouse gas emissions in China.

nieuws
11/09/2012 - 00:00

The European Environment Agency (EEA) has published new aggregated information on the production and trade of fluorinated gases – or F-gases – in the EU. Although emitted in relatively small quantities, the emissions of these gases are increasing, and many are several thousand times more powerful greenhouse gases than carbon dioxide (CO2).

nieuws
22/08/2012 - 00:00

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4 procent in 2010 tot 7-10 procent in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14 procent in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder de Europese emissieplafonds. Als Europa in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent wil reduceren, is waarschijnlijk extra Nederlands klimaatbeleid nodig.

 

brochure
31/03/2012 - 11:21

De Minaraad en de SERV adviseerden gezamenlijk over het besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen