nieuws
12/03/2013 - 10:10

The European Commission welcomes the European Parliament's approval today of two new laws to improve EU rules on monitoring and reporting of greenhouse gas emissions, including those from forestry and agriculture. The laws now go to the Council for adoption, after which they will be published in the Official Journal and will enter into force.

studie
08/03/2013 - 10:32

The first results of the LIFE project AgriClimateChange (LIFE09 ENV/ES/000441) have shown how agriculture can reduce its greenhouse gas (GHG) emissions by nearly half in some cases. 

nieuws
06/03/2013 - 12:01

The European Parliament’s draftsman has taken on the Commission’s weak proposal to revise legislation on fluorinated gases by proposing a comprehensive framework for addressing these potent greenhouse gases.
 

brochure
31/01/2013 - 12:54

Het derde Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020 bestaat uit het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (het mitigatieluik) en een aanpassing van de land- en tuinbouwsector aan de klimaatverandering (het adaptatieluik).

studie
27/11/2012 - 16:41

Transport in Europe is responsible for damaging levels of air pollutants and a quarter of EU greenhouse gas emissions. Many of the resulting environmental problems can be addressed by stepping up efforts to meet new EU targets, according to the latest report from the European Environment Agency (EEA).

nieuws
23/11/2012 - 16:59

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bracht vandaag in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 verslag uit aan de Vlaamse Regering over de broeikasgasuitstoot en de uitstootrechten over het jaar 2011. Dit Voortgangsrapport 2011 is de zesde rapportering sinds de goedkeuring van het VKP 2006-2012.

studie
24/10/2012 - 09:58

Emissions of greenhouse gases in the European Union (EU) fell on average by 2.5 % from 2010 to 2011, although several countries increased emissions. Almost all European countries are individually on track towards their commitments under the Kyoto Protocol compared to last year, according to two reports published today by the European Environment Agency (EEA).

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
15/10/2012 - 10:57

Hoewel energiemarkten sterk verbonden zijn en energiebedrijven steeds internationaler opereren, voeren Europese landen nog steeds vooral een nationaal klimaat- en energiebeleid. Er is weinig oog voor de effecten die maatregelen in het eigen land hebben op de buurlanden en andersom. Een betere afstemming tussen deze landen zou de beoogde verduurzaming dichterbij brengen en kosten besparen.

nieuws
08/10/2012 - 14:10

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, heeft vandaag samen met meer dan 70 organisaties uit heel Europa het startschot gegeven voor een pan-Europese communicatiecampagne. Onder het motto "Een wereld waar je van houdt. Met een klimaat waar je van houdt", plaatst de campagne praktische oplossingen centraal in het klimaatdebat en laat zij zien hoe klimaatactie het welzijn kan bevorderen en economische voordelen voor Europese burgers kan opleveren.