nieuws
13/11/2013 - 11:29

Aanstaande maandag zal de 19e VN-klimaatconferentie beginnen. Van 11 tot 22 november nemen 192 landen deel aan de conferentie over het terugdringen van de wereldwijde uitstoot na 2020. Studies tonen dat zowel de luchttemperatuur als de zeespiegel blijven stijgen waardoor er wereldwijd meer overstromingen en ergere hittegolven worden verwacht. Tijdens de plenaire vergadering van oktober benadrukte het EP dat de conferentie een belangrijke stap wordt op weg naar een nieuwe bindende overeenkomst.

studie
27/09/2013 - 15:40

Human influence on the climate system is clear. This is evident in most regions of the globe, a new assessment by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes.

studie
13/09/2013 - 12:08

Gecomprimeerd of vloeibaar aardgas (CNG of LNG) en uit aardgas te maken energiedragers als elektriciteit, waterstof en GTL (Gas to Liquid) kunnen de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies in de transportsector beperken. Dit is  het geval als elektriciteit, waterstof of CNG toegepast worden bij personenauto’s en bussen en LNG wordt toegepast bij trucks en schepen. 

nieuws
09/09/2013 - 09:25

Nederland komt zijn verplichting om in het kader van het Kyoto Protocol de uitstoot van broeikasgassen te reduceren na. De totale uitstoot van broeikasgassen kwam in de periode 2008-2012 volgens de nog voorlopige cijfers van het CBS uit op 999 miljoen ton CO2-equivalenten. Uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit blijkt dat de Nederlandse overheid meer dan voldoende emissierechten beschikbaar heeft om deze uitstoot te vereffenen.

nieuws
19/07/2013 - 13:30

2013The LIFE Gas-off project (LIFE09 ENV/IT/000214) recently completed trials on the use of feed additives to reduce the production of greenhouse gases (GHGs) in dairy cows. 

nieuws
24/06/2013 - 14:18

Sinds 21 mei beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een tool die alle maatregelen omvat die in acht moeten worden genomen op het vlak van de luchtkwaliteit, het klimaat, het energiebeheer en -verbruik : het "BWLKE".

nieuws
29/05/2013 - 16:47

Greenhouse gases fell by 3.3 % in the EU in 2011, leading to the lowest level of emissions in reports going back to 1990. The decrease in 2011 was also the third largest over this period, according to official data compiled by the European Environment Agency (EEA) and reported by the EU to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

nieuws
22/04/2013 - 21:00

The Council adopted today a decision on accounting rules and information on actions concerning greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry (LULUCF) (2/13).

nieuws
22/04/2013 - 20:52

The Council adopted today the regulation on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change, which will replace the current monitoring mechanism established under decision 280/2004/EC.

nieuws
26/03/2013 - 18:14

Vandaag heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een consultatieve mededeling die een publiek debat opent over de beste manier om een nieuwe internationale overeenkomst ter bestrijding van de klimaatverandering op te stellen. De consultatieve mededeling werpt essentiële vragen op en peilt naar de standpunten van de belanghebbenden inzake de nieuwe overeenkomst, die tegen eind 2015 moet zijn voltooid en vanaf 2020 van toepassing moet zijn.