studie
14/10/2016 - 00:00

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald.

nieuws
16/09/2016 - 00:00

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Er is een grote maatschappelijke bereidheid om het klimaatprobleem aan te pakken, maar het ontbreekt aan richtinggevend rijksbeleid. De komende verkiezingen en vervolgens een nieuw kabinet bieden de kans meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid.

nieuws
01/07/2016 - 00:00

De plannen van individuele landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen gaan niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, zoals in Parijs is afgesproken.

studie
09/09/2014 - 00:00

The amount of greenhouse gases in the atmosphere reached a new record high in 2013, propelled by a surge in levels of carbon dioxide.  This is according to the World Meteorological Organization’s annual Greenhouse Gas Bulletin, which injected even greater urgency into the need for concerted international action against accelerating and potentially devastating climate change.

nieuws
16/05/2014 - 15:01

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse Regering vandaag een nieuw pakket van vijf interne maatregelen goedgekeurd, gefinancierd van het Klimaatfonds, bovenop twee maatregelen die in november vorig jaar al werden beslist. In het pakket zit o.m. de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op parkeerterreinen in het Vlaams Gewest, het inzetten van meer energieconsulenten in de landbouw en in de sector van het onroerend erfgoed.

nieuws
25/04/2014 - 00:00

Vlaanderen stoot aanzienlijk minder verontreinigende stoffen en broeikasgassen uit dan tien jaar geleden

studie
13/04/2014 - 19:26

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Hierbij spelen energiebesparing, inzet van klimaatneutrale energiebronnen en CO2-opslag een belangrijke rol. Het kan daarnaast nodig zijn om CO2 uit de lucht te halen via herbebossing en gebruik van biobrandstoffen gekoppeld aan CO2-opslag. Dit staat in het meest recente rapport van het IPCC dat vandaag is uitgekomen.

nieuws
22/01/2014 - 16:20

De uitstoot van broeikasgassen (BKG) terugdringen met 40 % ten opzichte van het niveau van 1990, een bindende doelstelling van ten minste 27 % aan duurzame energie voor de EU als geheel, nieuwe ambities voor het beleid inzake energie-efficiëntie, een nieuwe governancesysteem en een aantal nieuwe indicatoren om te zorgen voor een concurrerend en zeker energiesysteem. Dit zijn de pijlers van de nieuwe EU-kaderregeling inzake klimaat en energie voor 2030 die de Europese Commissie vandaag presenteert. 

nieuws
18/12/2013 - 13:10

The Permanent Representatives Committee today approved a compromise agreed with the European Parliament on a draft regulation on fluorinated greenhouse gases (F-gases). It thereby endorsed the agreement reached between the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union and representatives of the European Parliament on 16 December.

nieuws
29/11/2013 - 21:05

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan maakt de Vlaamse regering extra geld vrij uit het Klimaatfonds om sociale woningen energiezuinig te maken. Daarnaast komt er een verhoogde energiepremie voor iedereen die tegelijk zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas.