nieuws
13/02/2017 - 00:00

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen.

studie
03/02/2017 - 00:00

Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen.

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Op 25 januari 2017 gaven federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en Vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Energie-unie Maroš Šefčovič het startschot voor een nationaal debat rond « carbon pricing ».

studie
23/01/2017 - 00:00

De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies van broeikasgassen. Dit blijkt uit een nieuwe studie in Nature Climate Change. 

studie
19/11/2016 - 00:00

De Rijksoverheid maakt zich sterk voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Daarom vindt momenteel in Nederland een grootschalige installatie van slimme meters in woningen plaats. Nu meer dan 25% van deze slimme meters is geplaatst, blijkt dat de energiebesparing achterblijft bij de verwachting.

studie
17/10/2016 - 00:00

Een nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen 2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen.

studie
14/10/2016 - 00:00

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald.

nieuws
16/09/2016 - 00:00

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Er is een grote maatschappelijke bereidheid om het klimaatprobleem aan te pakken, maar het ontbreekt aan richtinggevend rijksbeleid. De komende verkiezingen en vervolgens een nieuw kabinet bieden de kans meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid.

nieuws
01/07/2016 - 00:00

De plannen van individuele landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen gaan niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, zoals in Parijs is afgesproken.

studie
09/09/2014 - 00:00

The amount of greenhouse gases in the atmosphere reached a new record high in 2013, propelled by a surge in levels of carbon dioxide.  This is according to the World Meteorological Organization’s annual Greenhouse Gas Bulletin, which injected even greater urgency into the need for concerted international action against accelerating and potentially devastating climate change.