studie
04/12/2019 - 00:00

The European Environment Agency published its new, 5-yearly ‘State and Outlook of the Environment Report’. This is a milestone publication for the EEA, grouping the work on all topics they cover and with contributions from all ETCs 

studie
02/12/2019 - 00:00

Kleine bosfragmenten zijn belangrijker dan gedacht. In vergelijking met grotere bossen slaan ze meer koolstof op in de bodem, bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren en leven er minder teken. 

studie
22/11/2019 - 00:00

Dit rapport presenteert de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen voor de periode 1990-2017. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de baten als de kosten van economische activiteiten.

studie
19/11/2019 - 00:00

Consumption of clothing, footwear and household textiles in the European Union (EU) uses annually about 1.3 tonnes of raw materials and more than 100 cubic metres of water per person, according to a European Environment Agency briefing. A wide-scale change towards circular economy in textiles production and consumption is needed to reduce its greenhouse gas emissions, resource use and pressures on nature. 

nieuws
06/11/2019 - 00:00

The EU should commit to net-zero CO2 emissions by 2050 at the UN Conference and step up its emissions’ reduction ambition for 2030, said the Environment Committee.

nieuws
26/10/2019 - 00:00

Op voorstel van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, keurde de Vlaamse Regering een nieuw luchtbeleidsplan goed. Daarmee wordt het ontwerp luchtbeleidsplan bijgestuurd.

studie
30/09/2019 - 00:00

Land and soil underpin life on our planet. Human activities — growing cities and infrastructure networks, intensive agriculture, pollutants and greenhouse gases released to the environment — transform Europe’s landscapes and exert increasing pressure on land and soil. 

studie
12/09/2019 - 00:00

Menselijke activiteiten hadden waarschijnlijk al zo’n duizenden jaren geleden invloed op het klimaat. Dit komt omdat het ontstaan van permanente landbouw en veeteelt hebben geleid tot grote veranderingen in natuurlijke ecosystemen. Dit blijkt uit een publicatie van 30 augustus j.l. in Science door een internationaal, interdisciplinair team. Het PBL project IMAGE/HYDE is bij deze publicatie betrokken.

studie
15/03/2019 - 00:00

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald.