studie
28/08/2012 - 00:00

Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van de uitrol  van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Op het gebied van stimulering van innovatie (budget voor R&D, proeftuinen, ondersteuning industrie) maakt Nederland haar ambities minder waar, en neemt zij in Europa een bescheiden positie in. Zo blijkt uit recent onderzoek  door ECN en Agentschap NL. In het rapport “Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief” wordt de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland vergeleken met een twaalftal landen in Europa en daarbuiten.

nieuws
22/08/2012 - 00:00

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4 procent in 2010 tot 7-10 procent in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14 procent in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder de Europese emissieplafonds. Als Europa in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent wil reduceren, is waarschijnlijk extra Nederlands klimaatbeleid nodig.

 

link
01/01/2009 - 13:07

<!--break-->Internetgids van Senter (agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken) naar Europese R&D-subsidies; met o.m. overzicht van milieusubsidies en links naar de betrokken websites.

link
01/01/2009 - 11:54

 Het online loket voor niet-financiële jaarverslagen van Nederlandse en Vlaamse bedrijven en andere organisaties.

link
01/01/2009 - 09:19

De Nationale Reststoffenbeurs is in 1986 in het leven geroepen door de Vereniging van Kamers van Koophandel in Nederland om bedrijven te helpen bij het zoeken naar hergebruiksmogelijkheden voor hun afval- en reststoffen.