nieuws
29/04/2016 - 00:00

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd die het Vlaamse Natura 2000-programma rond beschermde natuurgebieden regelen.

studie
11/06/2015 - 11:51

Air pollutant emissions in the EU continue to exceed legal limits, according to a report from the European Environment Agency (EEA) published today. Preliminary data for 2013 shows that ten EU Member States exceeded one or more of their emission ceilings for key pollutants. 

brochure
01/06/2013 - 13:38

Mestverwerking is cruciaal in het vinden van het evenwicht in de mestbalans. Bij stijgende mestproductie of strenger wordende bemestingsnormen zal de vraag naar mestverwerking stijgen

nieuws
03/10/2012 - 11:47

Vandaag ondertekenden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre met Boerenbond en ABS een overeenkomst voor het verwijderen van overtollige of beschadigde silobanden bij landbouwers. Tot nog toe was het voor landbouwers die hun activiteiten stopzetten te duur en te complex om deze banden te laten weghalen of ze bij slijtage te laten vervangen door betere exemplaren.

studie
13/08/2012 - 00:00

In opdracht van Milieurapport Vlaanderen (MIRA) bepaalde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor 22 pesticiden het gebruik in de landbouw en de emissie naar oppervlaktewater. Nieuw in deze studie is de geografische detaillering van het gebruik (per landbouwperceel) voor 12 teeltgroepen waaruit de emissie naar oppervlaktewater is ingeschat. Het verband tussen gebruik en emissie naar oppervlaktewater biedt een belangrijk instrument om het waterbeleid inzake prioritaire stoffen te onderbouwen en te evalueren.

brochure
30/07/2012 - 14:55

Het rapport bespreekt de druk door het landbouwkundige en niet-landbouwkundige gebruik van pesticiden op de grondwaterreserves.