nieuws
23/06/2017 - 00:00

Grasstroken die aangelegd worden binnen een beheerovereenkomst, mogen niet als doorgang gebruikt worden. U mag er dus niet op wandelen of rijden met een voertuig. Doet u dat toch, dan riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

nieuws
02/06/2017 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een totaalbudget van 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van innovatieve landbouwprojecten. Een selectieprocedure bepaalde de 16 kwalitatief meest hoogstaande projecten.

nieuws
05/05/2017 - 00:00

Op 28 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald. In totaal ontvingen 3044  landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2016 samen ruim 8.000.000€. 

studie
05/05/2017 - 00:00

In Overijse en Hoeilaart wil de VLM het landinrichtingsproject Ijsevallei realiseren. Hiervoor loopt er van 4 mei tot en met 2 juni 2017 een openbaar onderzoek.

nieuws
21/04/2017 - 00:00

De Minaraad geeft dit advies op eigen initiatief naar aanleiding van een recente gedachtewisseling in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement, die betrekking had op de denkoefening die de Europese instellingen onlangs opgestart hebben inzake het Europese Landbouwbeleid van na 2020 – d.i. de volgende beleidsperiode.

nieuws
26/02/2017 - 00:00

In de grensregio Vlaanderen - Zuid-Nederland is landbouw een belangrijke economische pijler met een grote toegevoegde waarde. Aan de basis hiervan liggen vakmanschap en vruchtbare bodems. In de dagelijkse praktijk echter, ervaart de landbouwer een afname van de bodemkwaliteit.

nieuws
20/02/2017 - 00:00

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld. 

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 17 februari 2017, een inrichtingsnota voor “oranje” landbouwbedrijven goedgekeurd.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

In 2017 leveren 3085 landbouwers via vrijwillige beheerovereenkomsten met de VLM extra inspanningen voor natuur, landschap en milieu in Vlaanderen. In totaal zullen zij daarvoor meer dan €11.000.000 aan vergoedingen ontvangen.

nieuws
31/01/2017 - 00:00

De landbouwers kunnen sinds 24 januari 2017 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.