nieuws
15/04/2019 - 00:00

Hoe medewerkers van de Mestbank meststalen nemen, kan je zien via bijgevoegd filmpje.

studie
09/04/2019 - 00:00

VLM liet een onderzoek uitvoeren om te zien wat landbouwers kunnen doen om het nitraatresidu in de bodem laag te houden.

nieuws
05/04/2019 - 00:00

Kom kijken hoe ons platteland door Europese en Vlaamse steun verder evolueert!

studie
29/03/2019 - 00:00

De VMM en de Vlaamse Landmaatschappij irganiseerden een geslaagde studievoormiddag voor landbouwadviseurs en andere stakeholders. We zoomden in op de relatie tussen bemesting en nitraat in grondwater.

nieuws
15/02/2019 - 00:00

De VLM roept de landbouwers bij de start van het bemestingsseizoen op om doordacht te bemesten: met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip (het zogenaamde ‘4J’ principe). 

nieuws
05/02/2019 - 00:00

159 Haspengouwse landbouwers richtten een deel van hun landbouwpercelen in om akkervogels de winter door te helpen. Ze zaaiden 326 percelen of in totaal 189 ha in met een zaadleverend gewas. Zo kunnen de akkervogels zich in de winter voeden met granen. 

nieuws
03/12/2018 - 00:00

03 december 2018 - Organisaties en verenigingen kunnen tot 1 februari 2019 een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. De oproep is een initiatief van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB. 

nieuws
29/10/2018 - 00:00
  • Landbouwramp droogte 2018
  • Binnenvaart: vervoer gevaarlijke goederen
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 12. Gent Herontwikkeling site Gasmeterlaan, addendum 1 Brownfieldconvenant 21. Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen Gent en addendum 4 Brownfieldconvenant 24. Gent Oude Dokken
  • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
  • Handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid
  • Lage-emissiezones:aanpassing decreet
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

 

nieuws
09/10/2018 - 00:00

Heel wat landbouwers zijn bereid om verder te gaan dan de huidige beheerovereenkomsten als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Het gaat om maatregelen met een grotere winst voor biodiversiteit, milieu of landschap.

nieuws
02/10/2018 - 00:00

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien.