nieuws
31/10/2019 - 00:00

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

 
nieuws
25/10/2019 - 00:00

Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwers als de waterkwaliteit. Die win-winsituatie is een belangrijke conclusie uit een studie van de Bodemkundige Dienst van België, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan &  die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Word je project geselecteerd, dan krijg je een subsidie. 

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. ​De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen de landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. ​

nieuws
02/10/2019 - 00:00

Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst Waterkwaliteit (PDPO III) gesloten hebben, moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. 

studie
30/09/2019 - 00:00

Land and soil underpin life on our planet. Human activities — growing cities and infrastructure networks, intensive agriculture, pollutants and greenhouse gases released to the environment — transform Europe’s landscapes and exert increasing pressure on land and soil. 

nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt. De verwerking verliep via de StaalName-applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 landbouwers. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. 

nieuws
04/09/2019 - 00:00

Crop and livestock production is projected to decrease and may even have to be abandoned in parts of Europe’s southern and Mediterranean regions due to the increased negative impacts of climate change, according to a European Environment Agency (EEA) report published today. The study says that adapting to climate change must be made a top priority for the European Union’s agriculture sector if it is to improve resilience to extreme events like droughts, heatwaves and floods. 

nieuws
31/07/2019 - 00:00

31 juli 2019.- Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli, is alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als een vanggewas volgt.

nieuws
08/07/2019 - 00:00

Tegen wanneer moet u wat doen? We zetten de administratieve datums hieronder op een rij.