nieuws
01/04/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel lanceert een projectoproep voor onthardingsprojecten, de aanleg van groendaken en vergroeningsprojecten. Voor elk van de drie projectoproepen is vijf miljoen euro voorzien.

nieuws
13/02/2019 - 00:00

Sinds enkele weken komen geregeld tienduizenden Vlamingen op straat om hun bezorgdheid over de klimaatopwarming te uiten. Vooral jongeren zijn de gangmakers van deze ‘call to action’. Van bij zijn aanstelling als klimaatminister stelde Koen Van den Heuvel herhaaldelijk de nood aan dialoog en overleg centraal. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij onmiddellijk de hand reikte aan de bezielers van de klimaatmarsen. Hun gesprek leverde enkele concrete engagementen op.

nieuws
12/11/2018 - 00:00

Vlaams viceminister-president Bart Tommelein ruilt de laatste traditionele brandstofwagen op zijn kabinet in voor een volledig elektrische Nissan Leaf. Daarnaast werden er ook twee elektrische fietsen aangekocht voor het kabinet. "De overheid moet het goede voorbeeld geven. Korte verplaatsingen doen we te voet of met de fiets. Als we toch de auto nemen, is dat een milieuvriendelijk model", aldus Tommelein.

studie
25/09/2018 - 00:00

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en spelen daarmee een belangrijke rol in de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Uit de PBL-evaluatie ‘Fiscale vergroening en de auto van de zaak’ blijkt dat de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak in de periode 2011-2016 tot minder CO2-uitstoot heeft geleid.

nieuws
03/07/2018 - 00:00

Waarom vergroent jouw onderneming haar businessmodel? Vul even deze vragenlijst in en maak kans op deelname aan een innovatieve studiedag. 

nieuws
24/02/2017 - 00:00

Met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse Regering inzetten op een ambitieus veranderingstraject om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. SARO en Minaraad hebben hierover omstreeks de jaarwisseling een adviesvraag ontvangen.
 

studie
20/01/2017 - 00:00

HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, actualiseerde de indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (dienst milieurapportering - MIRA). In de vorige drie edities (2004, 2011 en 2013) werd telkens weinig verandering vastgesteld, maar voor de editie 2016 is de conclusie anders. Voor het eerst kunnen we zeggen dat Vlaanderen in de periode 2015-2016 een vergroeningsgolf van de belastingen kende.

studie
05/12/2016 - 00:00

De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze. Dat blijkt uit de monitor Groene Economie die op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld.

studie
11/11/2016 - 00:00

Het gebruik van waterstofgas bijvoorbeeld in de industrie of voor transport kan een bijdrage leveren aan de vergroening van de energiehuishouding, zeker wanneer het duurzaam wordt geproduceerd. Daarom werd eind oktober CertifHy gepresenteerd, een plan voor een EU-breed certificeringssysteem voor groene waterstof dat op brede steun kan rekenen.

nieuws
28/10/2016 - 00:00

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft op het Milieucongres in Mechelen een nieuw instrument aangekondigd om bedrijven en sectoren verder te vergroenen nl. de Groene Economie Convenant.