nieuws
18/04/2019 - 00:00

The European Parliament approved the first-ever EU-wide CO2 emission standards for heavy-duty vehicles. The new rules set targets for reducing the average emissions from new lorries for 2025 and 2030.

studie
05/04/2019 - 00:00

All but three car manufacturers met their specific emission targets in 2017, based on current European vehicle test rules. Nevertheless, average carbon dioxide (CO2) emissions from new cars sold in the European Union in 2017 rose by 0.4 grammes (g) of CO2 per kilometre (km) from 2016, according to final data published by the European Environment Agency (EEA). 

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel gaf bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het startschot voor het convenant “Enterische emissies rundvee”.

nieuws
25/03/2019 - 00:00
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we het energieverbruik en de CO2 in de lucht sterk verminderen. Die uitdaging is er één van de wetenschap, onze samenleving én onze industrie samen. Door samen in te zetten op minder CO2-uitstoot, meer CO2-captatie en beter CO2-hergebruik, komen we tot een succesvolle klimaatstrategie. 
nieuws
19/12/2018 - 00:00

Woensdag 19 december 2018 keurde het overlegcomité het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Het plan – de omzetting van het interfederale energiepact naar een uitvoeringsplan met concrete maatregelen – kan nu tijdig naar Europa. ‘We hebben de deadline gehaald. We zullen het plan nu voorleggen aan de burgers, de parlementen, onze buurlanden en alle stakeholders. Tegelijk starten we de dialoog op met Europa’ aldus ministers Bart Tommelein, Joke Schauvliege, Jean-Luc Crucke en Céline Fremault.

nieuws
18/12/2018 - 00:00

The European Parliament and the Council yesterday reached a political agreement on strong rules to  decarbonise and modernise the mobility sector. They provisionally agreed on new CO2 emission standards for cars and light vans in the EU for the period after 2020, emissions from new cars will have to be 37.5% lower in 2030 compared to 2021 and emissions from new vans will have to be 31% lower.

studie
24/11/2017 - 00:00

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan voor extra broeikasgas zorgen. Wetenschappers hebben nu voor het eerst de mondiale potentie van biobrandstof in kaart gebracht.

studie
13/11/2017 - 00:00

In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking negen keer zo veel kilometers als in 2015, en over dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle toeristische reizen. De luchtvaart, voor 90% toerisme, ontkomt niet aan een sterke afname van de groei of zelfs geen groei, als we de klimaatdoelen willen halen. 

studie
29/09/2017 - 00:00

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, met 1%. 

studie
13/09/2017 - 01:00

ECN gaat aan een vijftal nieuwe, innovatieve TKI onderzoeksprojecten meewerken die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van industriële processen en aan de doelstellingen voor vermindering van CO2 emissies in Nederland