nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. 

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw), reikt in 2019 voor de derde maal de 'Ivan Tolpe prijs' uit. 

nieuws
22/09/2017 - 00:00

De Mestbank vraagt aan de landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, om in september hun certificatenrekeningen na te kijken.

nieuws
04/08/2017 - 00:00

Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er volgens de traditie opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. 

nieuws
05/04/2016 - 00:00

De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.

nieuws
02/06/2015 - 00:00

De Mestbank heeft voor productiejaar 2014 mestverwerkingscertificaten uitgereikt voor de export en mestverwerking van 38,6 miljoen kg stikstof. Dat zijn 2% meer mestverwerkingscertificaten dan in 2013.

brochure
01/06/2013 - 13:38

Mestverwerking is cruciaal in het vinden van het evenwicht in de mestbalans. Bij stijgende mestproductie of strenger wordende bemestingsnormen zal de vraag naar mestverwerking stijgen

nieuws
05/07/2012 - 14:31

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) peilt ieder jaar naar de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2011 26,3 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. De helft daarvan (13,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd door de verwerking en export van pluimveemest, 43% (11,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd via de verwerking en export van varkensmest. De totale verwerkingscapaciteit is in vergelijking met 2010 met 3,2 miljoen kg stikstof toegenomen (+14%).