nieuws
13/03/2013 - 10:42

EWEA position on the Commission proposal for a Directive establishing a framework for maritime spatial planning and integrated coastal management.

nieuws
06/06/2012 - 00:00

De kosten en baten zijn onderzocht van een beheersgebied voor stikstofemissies op de Noordzee en het Engelse kanaal. In een dergelijk gebied moeten nieuwe schepen vanaf 2016 hun stikstofuitstoot met 75 procent verminderen. Dit leidt naar verwachting tot substantiële baten voor de volksgezondheid en de natuur.