nieuws
24/06/2019 - 00:00

According to provisional data published today by the European Environment Agency (EEA), the average carbon dioxide (CO2) emissions from new passenger cars registered in the European Union (EU) in 2018 increased for the second consecutive year, reaching 120.4 grammes of CO2 per kilometre. For the first time, the average CO2 emissions from new vans also increased. Manufacturers will have to reduce emissions of their fleet significantly to meet the upcoming 2020 and 2021 targets. 

nieuws
18/06/2019 - 00:00

18/06/2019 - The Commission has published its assessment of Member States’ draft plans to implement the EU’s Energy Union objectives, and in particular the agreed EU 2030 energy and climate targets. 

nieuws
09/01/2019 - 00:00

In January 2019 the European Commission published the third report on energy prices and costs in Europe. Published every two years, this most recent report finds that wholesale energy prices have fallen in recent years due to increasing competition on wholesale markets from greater amounts of renewable energy, improved interconnections and a more integrated internal electricity market.

studie
20/10/2014 - 00:00

Production and consumption systems in the European Union have large, global impacts on the environment. More sustainable ways of satisfying our needs are emerging, but they need more support, according to a new assessment.

nieuws
07/02/2014 - 10:08

De Europese Unie moet nog dit jaar de ambitie uitspreken de broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 40% te verminderen. Dat is goed voor het milieu en geeft een impuls aan de internationale onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatakkoord: de opvolger van het Kyotoprotocol. Het kabinet reageert hiermee op het voorstel van de Europese Commissie over het klimaat- en energiebeleid voor de periode 2020-2030. 

studie
03/01/2014 - 13:56

De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om vanaf 2013 drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit(Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA).

nieuws
06/12/2013 - 14:29

De Europese Commissie vraagt om advies over de richtlijn Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap. Dit pan-Europees initiatief met de naam Inspire moet overheden, burgers en bedrijven helpen geografische, sociaaleconomische en milieu‑informatie uit te wisselen.

nieuws
05/06/2013 - 14:42

Floods in Central Europe have caused deaths and widespread property damage across parts of the Czech Republic, Germany and Austria. Such events are likely to increase in Europe for several reasons including climate change, according to recent assessments from the European Environment Agency (EEA). 

studie
17/04/2013 - 17:08

European taxpayers and consumers spent between 9.3 and 10.7 billion euros subsidizing biofuels in 2011 with relatively small gains for the environment and the economy, according to research issued by the International Institute for Sustainable Development. 

nieuws
08/04/2013 - 10:26

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheidssector uit tien Europese lidstaten nemen op maandag 8 april 2013 deel aan een excursie waarbij zij toonaangevende voorbeelden van energie-efficiëntie in Denemarken bezoeken.