nieuws
01/07/2019 - 00:00
 • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Installatiepremie thuisbatterijen
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Geluidsactieplannen voor agglomeraties Antwerpen, Gent, Brugge referentiejaar 2016
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’
 • Gedeeltelijke intrekking GRUP ‘Jongenbos en Vallei van de Mombeek van Wimmershoven tot Wimmertingen’
 • VLAREM III: omzetting BBT-conclusies grote stookinstallaties
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • Wijziging opheffingsbesluit reservatiestroken
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Openruimteverbindingen Rupelstreek
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • UC Limburg: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Hogeschool PXL: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat hernieuwbare energiesystemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Ad-hoc investeringssteun warmtenet Antwerpen Noord

 

nieuws
17/05/2019 - 00:00
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Installatiepremie thuisbatterijen
studie
07/11/2013 - 14:42

De WKK-inventaris 2012 schetst een globaal beeld van de evolutie van het park aan WKK-installaties in Vlaanderen.

studie
07/12/2012 - 16:01

De WKK-inventaris 2011 schetst een globaal beeld van de evolutie van het park aan WKK-installaties in Vlaanderen.

studie
13/02/2011 - 10:29

Tijdens een overlegvergadering van het micro-wkk platform eind maart 2008, drukten verschillende partijen (overheid, industrie, ketelfabricanten, ...) hun interesse en vraag uit naar een oriënterende studie over de mogelijkheden van micro-wkk voor residentiële toepassingen in Vlaanderen en het potentieel met betrekking tot energiebesparing en CO2 reductie. Het rapport " Oriënterende studie micro warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen " (PDF - 1402 KB) is het resultaat van deze studie en is dan ook een eerste stap in het verkennen van de mogelijkheden van micro-WKK in Vlaanderen: ze geeft een overzicht van de verschillende micro-wkk technologieën en hun status, een eerste inschatting van het marktpotentieel, een economische analyse en tot slot een zicht op de huidige barrières, voorwaarden en risico's voor marktintroductie.

studie
04/12/2009 - 15:45

Het burgerlijk ziekenhuis te Ronse met 210 bedden heeft een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 164 kWe geplaatst in de stookruimte van blok C. De installatie is gekoppeld met het net en voorziet de elektrische voeding van de blokken A tot en met E. De warmte wordt geleverd aan het centrale verwarmingssysteem die enkel de blokken A en C van warmte voorziet. De andere blokken hebben elk hun afzonderlijke stookplaats op aardgas.

studie
04/12/2009 - 15:45

Het bedrijf Scheers is een tuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van tomaten op substraat en dit in verwarmde serres. De totale oppervlakte van de serres bedraagt ongeveer 16.500 m². Om de groei en de productie van de gewassen te stimuleren, wordt in een tuinbouwbedrijf CO2 gebruikt. Normaal gezien wordt dit gas geproduceerd via verbranding van aardgas in een verwarmingsketel. Gezien met dit conventioneel systeem de warmtebuffer vrij snel de maximale capaciteit bereikt bij zonneschijn, heeft Scheers geopteerd voor een WKK installatie die CO2 en warmte levert aan de serre.

studie
04/12/2009 - 15:45

Analu is een aluminium anodisatiebedrijf gelegen te Machelen nabij Brussel. Het bedrijf is gespecialiseerd in het anodiseren van aluminiumprofielen voor derden. Bij de anodisatie wordt aluminiumoxide afgezet op de buitenzijde van het profiel, zodat een harde laag wordt gevormd die verdere corrosie voorkomt. Om de energiekosten te reduceren werd besloten om een WKK met een elektrisch vermogen van 822 kWe te plaatsen waarbij de warmte gebruikt wordt voor de verwarming van de baden, voor de aanmaak van gedestilleerd water en voor de aandrijving van een absorptiekoelmachine.

studie
04/12/2009 - 15:45

Hoyer België maakt deel uit van de Hoyer groep, gespecialiseerd in internationaal "door to door" transport van gevaarlijke en niet gevaarlijke vloeistoffen, silo-producten en gassen in tankwagens, tank containers, Intermediate Bulk Containers en flexitanks.  Als service centrum bij de transportactiviteiten heeft Hoyer België een uitgebreide tankreinigingsinstallatie.  Voor de reiniging wordt voornamelijk warm water gebruikt (80 à 90°C) wat door een gasketel op temperatuur wordt gebracht.  Wegens het discontinu karakter van de activiteit wordt he

studie
04/12/2009 - 15:45

Beukeleers is een rozenteeltbedrijf met een teeltoppervlakte van 1,6 hectare. Voor de teelt van rozen is vrij veel elektriciteit en warmte nodig. De elektriciteit is nodig voor de assimilatiebelichting die de groei van de rozen bevordert (teeltduurverkorting) en de kwaliteit van de rozen te verbetert. Daarom heeft Beukeleers geopteerd voor een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 750 kWe.