studie
04/12/2009 - 00:00

De ziekenhuizen St.Norbertus te Duffel en Sancta Maria te St.Truiden waren aan vervanging van hun vaatwasmachine toe en hebben geopteerd voor een nieuwe energiezuinige vaatwasmachine met geïntegreerde warmtepomp. De elektrisch aangedreven warmtepomp in de vaatwasmachine wordt gebruikt om het koud water in de watertanks op te warmen en om het naspoelwater voor te verwarmen. Het naspoelwater wordt aansluitend bijverwarmd in een elektrische boiler.

studie
04/12/2009 - 00:00

SD Worx is een sociaal secretariaat dat de loonadministratie van haar klanten behartigt. Voor het nieuwe kantoorgebouw te Kortrijk (bedrijvenzone Kennedypark) werd geopteerd voor de integratie van energiebesparende technieken zijnde het beperken van het thermische verlies en de koellast, het toepassen van een aantal passieve technieken en een automatische regeling van het gebouw. Zo is er extra aandacht besteed aan de thermische isolatie en werd op de zuidzijde een bufferruimte in glas aangebracht.

studie
04/12/2009 - 00:00

NV Etn. Fr.

studie
04/12/2009 - 00:00

 

studie
04/12/2009 - 00:00

Het OCMW rustoord "De Nieuwe Lente" te Kortrijk met ongeveer 90 bedden was toe aan een nieuwe stookplaats. Het OCMW heeft hierbij geopteerd voor een energiezuinige installatie bestaand uit een condenserende ketel (294 kW), een hoogrendementsketel (271 kW) en thermische zonnepanelen (82 m²) voor de productie van sanitair warm water. Daarnaast werden fotovoltaïsche panelen (680 Wpiek) geplaatst voor de productie van elektrische stroom.

studie
04/12/2009 - 00:00

Ecopower cvba is een coöperatieve vennootschap met als doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.  In de beginjaren richtte Ecopower vooral de aandacht naar de bouw en de restauratie van waterturbines.  Daarna werd hun actieterrein verruimd en werd Ecopower actief op verschillende deelterreinen van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.  De financieringscoöperatie Ecopower is afgestemd op bewonersparticipatie.   Het betreffende project omvatte de plaatsing van een windturbine va

studie
04/12/2009 - 00:00

Daso is een dochteronderneming van Dumon Agro. Dit familiaal bedrijf is gespecialiseerd in zaadproductie en zaadverkoop. Daarnaast treedt dit bedrijf ook op als landschapsaannemer en havenoverslagbedrijf. Jaarlijks verkoopt Dumon Agro meer dan 1.500 ton graszaad, hoofdzakelijk aan het buitenland. Gedurende de zomermaanden wordt door het bedrijf Daso graszaad gedroogd met buitenlucht die verwarmd wordt via propaanbranders. Om het energieverbruik van dit proces te verminderen werd besloten om de lucht voor te verwarmen door middel van zonne-energie.