studie
04/12/2009 - 15:45

Beukeleers is een rozenteeltbedrijf met een teeltoppervlakte van 1,6 hectare. Voor de teelt van rozen is vrij veel elektriciteit en warmte nodig. De elektriciteit is nodig voor de assimilatiebelichting die de groei van de rozen bevordert (teeltduurverkorting) en de kwaliteit van de rozen te verbetert. Daarom heeft Beukeleers geopteerd voor een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 750 kWe.

studie
04/12/2009 - 15:45

PSG Sentinel is een bedrijf dat verpakkingsmiddelen (nopjesfolie) vervaardigt uit polyethyleen schuim (PE). De grondstoffen voor de vervaardiging van het eindprodukt bestaan uit kunstofgranulaat en het blaasmiddel. Omwille van milieuredenen en de ozonproblematiek werd door het bedrijf het blaasmiddel met CFK's vervangen door butaan. Het butaan uit het productieproces wordt opgevangen, verrijkt en gebruikt als brandstof voor een WKK-installatie met dual-fuel motor (diesel en butaan-lucht) met een elektrisch vermogen van 1.413 kWe.

studie
04/12/2009 - 15:45

Het bedrijf d'Arta is het vierde grootste bedrijf van de 11 Vlaamse bedrijven dat zich toegelegd heeft op het verwerken en diepvriezen van verse groenten. Voor de koeling van de invriestunnels en de diepvriesopslagkamers beschikt de firma D'Arta over een uitgebreide koelinstallatie. Omwille van een tekort aan koelcapaciteit heeft deze firma besloten tot een uitbreiding met een bijkomende compressor.

studie
04/12/2009 - 15:45

De Provinciale Campus te Kortrijk bestaat uit de Provinciale Industriële Hogeschool, het Provinciaal Technisch Instituut en het Provinciaal Zwembad. Een eindwerk van studenten industrieel ingenieur had aangetoond dat WKK een haalbare optie voor de hogeschool was.

studie
04/12/2009 - 15:41

KBC-Bank, de vroegere Cera-Bank, is een financiële instelling die actief is op alle deelgebieden van de financiële dienstverlening voor zowel privé- als beroepscliënteel. Eén van de hoofdkantoren is gelegen te Leuven nabij de autosnelweg E314. In de jaren 1994-1995-1996 is gebleken dat de bestaande koelinfrastructuur (koelinstallatie - vijver) onvoldoende is om aan de koelvraag te voldoen.

studie
04/12/2009 - 15:39

Slagerij Van Hoof is een ambachtelijk slagersbedrijf dat zijn grootste omzet haalt uit de particuliere verkoop. Daarnaast wordt er ook geleverd aan tavernes, frituren en snackbars. Deze slagerij heeft een volledig nieuwe energiezuinige koelinstallatie geplaatst in een nieuw gebouw. Bij de koelinstallatie wordt indirecte koeling toegepast waarbij een scheiding tussen koude-opwekking en koudedistributie verkregen wordt. Het koelmiddel is het HFK R404A en het koudedistributiemiddel is Flo-Ice. Gedurende de nacht kan koude buffering toegepast worden om pieken overdag op te vangen.

studie
04/12/2009 - 15:38

ALZ is een geïntegreerd productiebedrijf voor roestvast staal of inox.  De eindproducten zijn plakken, banden (of bobijnen), platen en strips. Omwille van een tekort aan capaciteit en omwille van de uitbreiding van het assortiment aan walsplaten, heeft ALZ besloten om een nieuwe CRM-walslijn (Cold Rolling Mill) te plaatsen.  Voor de aandrijving van de reversierhaspels en de walskooi werd geopteerd voor synchrone AC motoren, aangestuurd door 3-niveau GTO-omvormers i.p.v.

studie
04/12/2009 - 15:36

Citelec is een vereniging van Europese steden die de bijdrage van elektrische voertuigen tot het oplossen van verkeers- en milieuproblemen bestudeert. De vereniging werd opgericht in 1990 en telt een zestigtal leden. Deze vereniging heeft in Vlaanderen een project opgezet waarbij elektrisch aangedreven voertuigen gedemonstreerd werden in een veertigtal gemeenten. In eerste instantie werd hierbij een informatiecampagne "Ronde van Vlaanderen voor Elektrische wagens" georganiseerd waarna gemeentes konden overgaan tot een locale proefperiode met demonstratiewagens.

studie
04/12/2009 - 00:00

Daso is een dochteronderneming van Dumon Agro. Dit familiaal bedrijf is gespecialiseerd in zaadproductie en zaadverkoop. Daarnaast treedt dit bedrijf ook op als landschapsaannemer en havenoverslagbedrijf. Jaarlijks verkoopt Dumon Agro meer dan 1.500 ton graszaad, hoofdzakelijk aan het buitenland. Gedurende de zomermaanden wordt door het bedrijf Daso graszaad gedroogd met buitenlucht die verwarmd wordt via propaanbranders. Om het energieverbruik van dit proces te verminderen werd besloten om de lucht voor te verwarmen door middel van zonne-energie.

studie
04/12/2009 - 00:00

Oxfam Wereldwinkels heeft sinds 1999 in Gent een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen.  Het gebouw bestaat enerzijds uit een kantoor en anderzijds uit een magazijn.  Het concept van het gebouw is volledig op duurzame technieken en een zo laag mogelijk energiegebruik gericht.  Er werd extra aandacht besteed aan de gebouwisolatie en het ventilatiesysteem is zodanig geconcipieerd om zonder een koelmachine de warmte in de zomer afdoende te kunnen afvoeren. Daarnaast werd er een windmolen en een zonneboiler geïnstalleerd.