nieuws
26/06/2019 - 00:00

De wereldwijde vraag naar energie van de geïndustrialiseerde, op fossiele brandstoffen gebaseerde economie, blijft toenemen. En dat terwijl er een enorme vooruitgang gaande is in ontwikkeling en gebruik van nieuwe energiebronnen en energiebesparende technologieën. Hoe kunnen deze ontwikkelingen echt bijdragen aan een beter klimaat? 

nieuws
06/06/2019 - 00:00

Vlaams ministers Hilde Crevits, Lydia Peeters en Koen Van den Heuvel investeren opnieuw 6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs. Het is de derde keer dat er een oproep wordt gedaan aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De instellingen kunnen tot 15 oktober 2019 projecten indienen. De projecten die de meeste CO2-besparing per euro subsidie opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van de kosten.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft tijdens het congres van de Topsector Logistiek 'De winst van duurzaamheid' een bedrag van ruim 25 miljoen euro toegezegd voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om de transportsector slimmer en schoner te maken.

nieuws
20/10/2017 - 00:00

Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik is dat zo’n significante hoeveelheid, dat het kansen biedt voor CO2-reductie.

studie
03/04/2017 - 00:00

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus Nederland is. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030.

studie
16/12/2016 - 00:00

Het doel is energie te besparen in de bestaande gebouwen en dus ook CO2-reductie.

De subsidies gaan naar energiebesparende ingrepen in 14 van haar gebouwen. Het gaat ondermeer over de isolatie van daken, muren en vloeren, nieuw schrijnwerk, de installatie van zonneboilers of warmtepompen, de vervanging van verwarmingsketels en energiezuinige verlichting.

nieuws
29/07/2016 - 00:00

Europa heeft zich ertoe verbonden tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te reduceren. De Europese Commissie stelt vandaag aan België een CO2-reductie van 35 procent voor. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, benadrukt het belang van een snelle uitvoering van het Parijse klimaatakkoord.

studie
30/05/2016 - 00:00

CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad. In dat kader presenteert het PBL vandaag de infographic-publicatie ‘Cities in Europe/Cities in the Netherlands’ en het essay ‘De innovatieve stad’.

nieuws
02/05/2015 - 14:56

De laatste 10 jaar heeft de EU het transformeren van planten in brandstoffen aangemoedigd om koolstofuitstoot van vervoer te verminderen. 

studie
21/02/2014 - 11:02

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het rapport 'Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening'.