brochure
17/11/2017 - 00:00

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden.

nieuws
21/06/2012 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België een met redenen omkleed advies te sturen omdat het de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen nog niet in nationale wetgeving heeft omgezet.

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

studie
04/12/2009 - 11:32

Het rapport " Rationeel watergebruik - inventarisatierapport " bevat de beschikbare informatie inzake rationeel watergebruik voor vijf sectoren, nl. 'groenten, fruit en aardappelen', 'wasserijen', 'textiel', 'slachthuizen' en 'carwash'.