nieuws
29/03/2019 - 00:00

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie van het Circuit Zolder. De vergunning wordt verleend voor de verdere uitbating van de bestaande site en activiteiten, en voor enkele technische aanpassingen zoals vernieuwing van airco’s en schouwputten.

nieuws
19/02/2019 - 00:00

Op 18 februari 2019 opende minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) in Uden het innovatieve project Solar Highways. Het geluidscherm, aan de oostzijde van de A50 is wereldwijd het grootste tweezijdig werkende (bi-faciale) zonnegeluidsscherm (400 meter) dat groene stroom opwekt. 

nieuws
14/12/2018 - 00:00

Vrijdag 14 december 2018 - Langs de E17 en E34 in Zwijndrecht komen geluidsschermen met daarin zonnecellen om hernieuwbare energie op te wekken. De Vlaamse regering investeert op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein 680.000 euro in het project van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV (BAM). "Dergelijke unieke projecten ondersteunen we graag. Om de klimaatverandering onder controle te houden is innovatie op vlak van hernieuwbare energie broodnodig", aldus Bart Tommelein.

nieuws
31/08/2018 - 00:00

Sinds 2012 moeten alle autobanden die verkocht worden op de Europese markt een etiket dragen dat de energie-efficiëntie, de grip van de banden op een nat wegdek en het geluid van de banden aangeeft. 

 

studie
10/05/2013 - 11:46

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege liet in vijf digitale bioscopen in Vlaanderen een studie uitvoeren om er de geluidsniveaus in kaart te brengen. Naast het voorprogramma met filmtrailers en reclameboodschappen, werden telkens twee dezelfde films gemeten: de kinderfilm Ice Age 4 Continental Drift en de actiefilm The Expendables 2. 

nieuws
06/02/2013 - 10:02

Het geluidsniveau van motorvoertuigen moet drastisch worden verlaagd om de gezondheid van Europese burgers te beschermen. Dit staat in een wetsvoorstel waarover de Europarlementsleden woensdag hebben gestemd. Ze adviseerden ook de invoering van geluidscategorieën voor nieuwe auto's. Bovendien moeten er nieuwe regels komen zodat elektrische auto's uit veiligheidsoverwegingen voortaan hoorbaar zijn voor voetgangers.

nieuws
23/11/2012 - 16:17

Meer en meer laten verontruste burgers hun stem horen wanneer de kwaliteit van hun leefomgeving op het spel staat. Maar hoe nauwkeurig weten we eigenlijk hoe de lokale leefomgeving er aan toe is? De voorbije vier jaar hebben wetenschappers binnen het IDEA-project (Intelligent Distributed Environmental Assessment) nieuwe meetmethodieken ontwikkeld en de bruikbaarheid ervan uitgebreid gedemonstreerd. Ze stellen de resultaten voor op het IDEA-slotevent op 26 november in Gent.  

studie
20/11/2012 - 13:48

Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de consument is waarschijnlijk duurder uit. Alleen de automobilist die meer dan 20.000 kilometers per jaar rijdt, kan besparen.

nieuws
14/09/2012 - 11:35

Quantifying noise exposure will be significantly easier thanks to a new set of common noise assessment methods published today. Comparable data on noise exposure in Europe is a prerequisite to set up EU policies to reduce noise pollution, a growing health and economic concern all over Europe. The new methods – known as Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) – were drawn up by the European Commission’s in-house science service, the Joint Research Centre. They assess noise from road, rail and air traffic and from industry, and will provide consistent and comparable data on the noise levels to which people are exposed. Member States will have to start using the new methods for the next round of EU-wide strategic noise mapping in 2017.

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.