studie
26/11/2009 - 09:49

In de studie "Energetische valorisatie van hoogcalorische afvalstromen in Vlaanderen" die door VITO in opdracht van OVAM werd uitgevoerd werd de vraag beantwoord welke verwerkingsinfrastructuur nodig is voor de thermische valorisatie van de stromen hoogcalorisch selectief ingezameld afval in Vlaanderen. In verschillende scenario's werd nagegaan hoe thermische verwerkingsmogelijkheden optimaal kunnen worden gecombineerd, rekening houdend met kosten, energieproductie en emissies.

link
01/01/2009 - 08:51

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen

studie
11/02/2005 - 14:24

De studie " Beheer van slib " die door VITO in opdracht van het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT-IRGT) werd uitgevoerd, analyseert en situeert het slibbeleid van de 3  gewesten in een duurzaam kader.