studie
23/03/2012 - 11:09

Bespreking en vergelijking van verschillende afvalverwerkingsscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie, kosten en bedrijfsvoering.(beschikbaar als OVAM-publicatie)

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

studie
26/11/2009 - 09:59

Studie " SusTools " : Vergelijking van verschillende afvalverwerkingscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie op basis van herberekeningen. Deze herevaluatie gebeurde in het kader van SusTools-project van de Europese Commissie.

studie
26/11/2009 - 09:49

In de studie "Energetische valorisatie van hoogcalorische afvalstromen in Vlaanderen" die door VITO in opdracht van OVAM werd uitgevoerd werd de vraag beantwoord welke verwerkingsinfrastructuur nodig is voor de thermische valorisatie van de stromen hoogcalorisch selectief ingezameld afval in Vlaanderen. In verschillende scenario's werd nagegaan hoe thermische verwerkingsmogelijkheden optimaal kunnen worden gecombineerd, rekening houdend met kosten, energieproductie en emissies.

link
01/01/2009 - 08:51

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen

studie
11/02/2005 - 14:24

De studie " Beheer van slib " die door VITO in opdracht van het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT-IRGT) werd uitgevoerd, analyseert en situeert het slibbeleid van de 3  gewesten in een duurzaam kader.