nieuws
25/10/2012 - 11:05

Het Leuvense nano-elektronica onderzoekscentrum imec en BEST Sorting, een Vlaams bedrijf dat sorteermachines produceert voor ondermeer voedsel en afvalstromen, kondigen vandaag op de KMO Kennisbeurs in Leuven aan dat ze samenwerken rond imec’s hyperspectrale cameratechnologie. BEST Sorting is daarmee het 500ste Vlaamse bedrijf waarmee imec samenwerkt.

nieuws
12/10/2012 - 09:36

Het Vlaams Kunststofcentrum (VKC) in Kortrijk heeft deze week gloednieuwe analyseapparatuur voor het hergebruik van kunststofverpakkingen in gebruik genomen. Dit is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het VKC, de onderzoeksafdeling van Flanders’ PlasticVision, de competentiepool Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) en Procter & Gamble. 

nieuws
10/10/2012 - 12:38

De detailhandelaren hebben zich ertoe verbonden om op vrijwillige basis maatregelen te nemen om afval, met name van levensmiddelen, te voorkomen. Op het detailhandelsforum gisteren in Brussel bevestigden zij dat zij er nog steeds van overtuigd zijn dat, niettegenstaande de moeilijke economische omstandigheden, moet worden overgeschakeld op een economie die zuiniger met haar hulpbronnen omspringt. Met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen waartoe zij zich in vorige jaren op belangrijke gebieden, zoals de verkoop van meer groene producten, hadden verbonden, stelden zij aanzienlijke vooruitgang vast.

nieuws
03/10/2012 - 11:47

Vandaag ondertekenden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre met Boerenbond en ABS een overeenkomst voor het verwijderen van overtollige of beschadigde silobanden bij landbouwers. Tot nog toe was het voor landbouwers die hun activiteiten stopzetten te duur en te complex om deze banden te laten weghalen of ze bij slijtage te laten vervangen door betere exemplaren.

nieuws
13/08/2012 - 00:00

Vandaag treden verbeterde regels met betrekking tot de inzameling en verwerking van e-afval in werking. E-afval (d.i. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of AEEA) is een van de snelstgroeiende afvalstromen en biedt aanzienlijke mogelijkheden om secundaire grondstoffen op de markt aan te bieden. Systematische inzameling en adequate verwerking zijn een eerste vereiste voor het recyclen van materialen als goud, zilver, koper en zeldzame metalen in tv's, laptops en mobiele telefoons. Met de nieuwe richtlijn wordt een duidelijke stap voorwaarts gezet op het gebied van milieubescherming en wordt een krachtige impuls gegeven aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen in Europa.

nieuws
24/04/2012 - 09:53

De best presterende lidstaten halen een recyclingpercentage van wel 70 % en hoeven nauwelijks enig afval te storten. Andere daarentegen moeten nog steeds meer dan drie vierde van hun afval op stortplaatsen kwijt. Hoe zijn de koplopers erin geslaagd hun afvalprobleem in een troef om te zetten? 

link
23/03/2012 - 14:24

De OVAM spant zich in voor een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering. De OVAM streeft naar de omvorming van het afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid om via het sluiten van materiaalkringlopen cradle to cradle een groene kringloopeconomie te realiseren.

studie
23/03/2012 - 11:09

Bespreking en vergelijking van verschillende afvalverwerkingsscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie, kosten en bedrijfsvoering.(beschikbaar als OVAM-publicatie)

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

studie
26/11/2009 - 09:59

Studie " SusTools " : Vergelijking van verschillende afvalverwerkingscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie op basis van herberekeningen. Deze herevaluatie gebeurde in het kader van SusTools-project van de Europese Commissie.