nieuws
15/09/2016 - 00:00

Ondanks hun inspanningen, hebben de kustgemeenten te kampen met meer zwerfvuil en hogere restafvalcijfers dan de rest van Vlaanderen. Zwerfvuil op het strand, overvolle vuilnisbakken, vuilniszakken die op het foute ogenblik worden buiten gezet of open gepikt worden door meeuwen, … Het zijn maar enkele zaken die er van afvalbeheer een heuse uitdaging maken. Daarom gaan de OVAM en de tien Vlaamse kustgemeenten de volgende jaren intensieversamenwerken.

nieuws
09/08/2016 - 00:00

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebruikt de Federal Truck voor een zomerse campagne rond de bescherming van onze Noordzee. De Federal Truck is een initiatief van de FOD Kanselarij: een mooi ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger op een ludieke manier wil ontmoeten.

nieuws
16/06/2016 - 00:00

Een tienkoppig team gaat vijftig gemeenten, afvalintercommunales en Vlaamse overheden intensief coachen om het zwerfvuil in Vlaanderen te bestrijden. Tegen 2018 moet er effectief minder zwerfvuil op de grond liggen.

nieuws
22/02/2016 - 00:00

De Minaraad stemt in met de aanpak om een aantal gebundelde technische wijzigingen op gezette tijden in procedure te brengen.

nieuws
06/04/2015 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, en Liesbeth Homans, Vlaams vice-ministerpresident en Vlaams minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, heeft de Vlaamse Regering samen met de schakels van de keten een actieplan klaar om gezamenlijk voedselverliezen met 15% te verminderen tegen 2020.

nieuws
03/03/2015 - 00:00

Uit een nieuw verslag dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het gecoördineerde EU-milieubeleid in de afgelopen vijf jaar tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de burgers. De Europeanen hebben schonere lucht en water, storten minder afval en recyclen meer; tegelijkertijd stimuleert het milieubeleid de werkgelegenheid en de groei.

 

nieuws
30/06/2014 - 00:00

According to a new survey, most European citizens think their own country is generating too much waste. The survey on the "Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency" indicates that 96 % of respondents say it is important for them that Europe uses its resources more efficiently: 68 % say this is very important for them, and just 3 % of respondents say this issue is not important. 

nieuws
09/05/2014 - 11:54

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. Voor België nam de UGent vanuit het Renard Centre of Marine Geology deel aan dit onderzoek. 

nieuws
22/04/2014 - 12:18

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

nieuws
07/08/2013 - 13:57

Increasing amounts of litter are ending up in the world’s oceans and harming the health of ecosystems, killing animals when they become trapped or swallow the litter. Human health is also at risk, as plastics may break down into smaller pieces that may subsequently end up in our food.