nieuws
22/02/2016 - 00:00

De Minaraad stemt in met de aanpak om een aantal gebundelde technische wijzigingen op gezette tijden in procedure te brengen.

nieuws
06/04/2015 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, en Liesbeth Homans, Vlaams vice-ministerpresident en Vlaams minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, heeft de Vlaamse Regering samen met de schakels van de keten een actieplan klaar om gezamenlijk voedselverliezen met 15% te verminderen tegen 2020.

nieuws
03/03/2015 - 00:00

Uit een nieuw verslag dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het gecoördineerde EU-milieubeleid in de afgelopen vijf jaar tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de burgers. De Europeanen hebben schonere lucht en water, storten minder afval en recyclen meer; tegelijkertijd stimuleert het milieubeleid de werkgelegenheid en de groei.

 

nieuws
30/06/2014 - 00:00

According to a new survey, most European citizens think their own country is generating too much waste. The survey on the "Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency" indicates that 96 % of respondents say it is important for them that Europe uses its resources more efficiently: 68 % say this is very important for them, and just 3 % of respondents say this issue is not important. 

nieuws
09/05/2014 - 11:54

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. Voor België nam de UGent vanuit het Renard Centre of Marine Geology deel aan dit onderzoek. 

nieuws
22/04/2014 - 12:18

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

nieuws
07/08/2013 - 13:57

Increasing amounts of litter are ending up in the world’s oceans and harming the health of ecosystems, killing animals when they become trapped or swallow the litter. Human health is also at risk, as plastics may break down into smaller pieces that may subsequently end up in our food.

nieuws
11/07/2013 - 15:16

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen aangekondigd tegen illegale afvaltransporten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De Commissie heeft strengere regels voor nationale controles van afvaltransporten voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over een gelijkwaardig niveau van controles beschikken.

nieuws
01/07/2013 - 11:56

Het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen is een maatschappelijke uitdaging die moet worden vertaald in concrete acties. Daarom richt de Minister van Leefmilieu en haar administratie Leefmilieu Brussel, met de steun van Fost Plus, een projectoproep tot alle handelaars van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die (vernieuwende) distributiesystemen willen testen die toelaten om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen.

nieuws
13/11/2012 - 13:04

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) starten vandaag de communicatiecampagne ‘Sorteer meer’ over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.