nieuws
30/06/2014 - 00:00

According to a new survey, most European citizens think their own country is generating too much waste. The survey on the "Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency" indicates that 96 % of respondents say it is important for them that Europe uses its resources more efficiently: 68 % say this is very important for them, and just 3 % of respondents say this issue is not important. 

nieuws
09/05/2014 - 11:54

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. Voor België nam de UGent vanuit het Renard Centre of Marine Geology deel aan dit onderzoek. 

nieuws
22/04/2014 - 12:18

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

nieuws
07/08/2013 - 13:57

Increasing amounts of litter are ending up in the world’s oceans and harming the health of ecosystems, killing animals when they become trapped or swallow the litter. Human health is also at risk, as plastics may break down into smaller pieces that may subsequently end up in our food.

nieuws
11/07/2013 - 15:16

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen aangekondigd tegen illegale afvaltransporten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De Commissie heeft strengere regels voor nationale controles van afvaltransporten voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over een gelijkwaardig niveau van controles beschikken.

nieuws
01/07/2013 - 11:56

Het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen is een maatschappelijke uitdaging die moet worden vertaald in concrete acties. Daarom richt de Minister van Leefmilieu en haar administratie Leefmilieu Brussel, met de steun van Fost Plus, een projectoproep tot alle handelaars van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die (vernieuwende) distributiesystemen willen testen die toelaten om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen.

nieuws
13/11/2012 - 13:04

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) starten vandaag de communicatiecampagne ‘Sorteer meer’ over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.

nieuws
25/10/2012 - 11:05

Het Leuvense nano-elektronica onderzoekscentrum imec en BEST Sorting, een Vlaams bedrijf dat sorteermachines produceert voor ondermeer voedsel en afvalstromen, kondigen vandaag op de KMO Kennisbeurs in Leuven aan dat ze samenwerken rond imec’s hyperspectrale cameratechnologie. BEST Sorting is daarmee het 500ste Vlaamse bedrijf waarmee imec samenwerkt.

nieuws
12/10/2012 - 09:36

Het Vlaams Kunststofcentrum (VKC) in Kortrijk heeft deze week gloednieuwe analyseapparatuur voor het hergebruik van kunststofverpakkingen in gebruik genomen. Dit is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het VKC, de onderzoeksafdeling van Flanders’ PlasticVision, de competentiepool Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) en Procter & Gamble. 

nieuws
10/10/2012 - 12:38

De detailhandelaren hebben zich ertoe verbonden om op vrijwillige basis maatregelen te nemen om afval, met name van levensmiddelen, te voorkomen. Op het detailhandelsforum gisteren in Brussel bevestigden zij dat zij er nog steeds van overtuigd zijn dat, niettegenstaande de moeilijke economische omstandigheden, moet worden overgeschakeld op een economie die zuiniger met haar hulpbronnen omspringt. Met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen waartoe zij zich in vorige jaren op belangrijke gebieden, zoals de verkoop van meer groene producten, hadden verbonden, stelden zij aanzienlijke vooruitgang vast.