nieuws
10/03/2017 - 00:00

Het Parlement stemde over vier richtlijnen betreffende het afvalbeheer van met name afval van huishoudens en kleine bedrijven, goed voor 8% van het totale afval in de EU. Dit wetgevingspakket is een eerste stap op weg naar het opbouwen van een circulaire economie. In de eerste fase zijn meer recycling, minder storten -de meest schadelijke optie voor het milieu en potentiele gezondheidsbedreiging - en minder voedselverspilling de prioriteiten.

studie
03/03/2017 - 00:00

Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Inbreukenpakket voor februari: voornaamste beslissingen

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Een jaar na de vaststelling van het Pakket circulaire economie, brengt de Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen en voortgang met betrekking tot de belangrijkste initiatieven van haar actieplan van 2015.

studie
23/01/2017 - 00:00

De milieucommissie stemt op dinsdag 24 januari over een voorstel voor wijzigen van het beheer van, het pakket afvalbeheer die vier richtlijnen omvat. In eerdere resoluties riep het Parlement al op tot ambitieuzere doelstellingen. 

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Er is nood aan een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning. Het Europese project CHROMIC wil recyclagetechnieken ontwikkelen die zowel tegemoetkomen aan de circulaire economie als aan de huidige markt.

studie
14/10/2016 - 00:00

Met REPAiR maken zes Europese steden, van Gent tot het Poolse Lodź, werk van een circulaire economie. De ambitie van het project? Een waaier van mogelijkheden en beleidsaanbevelingen aanreiken aan lokale en regionale overheden.

studie
14/10/2016 - 00:00

Een nieuw uitvoeringsplan verenigt het beleid rond huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Concrete acties op lokaal niveau moeten de hoeveelheid afval terugdringen.

studie
30/09/2016 - 00:00

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Meer hierover in  het rapport 'Grondstof voor de circulaire economie’ van  Planbureau voor de Leefomgeving.

nieuws
26/09/2016 - 00:00

Op maandag 26 september startte het Havenbedrijf Gent met de bouw van een 220-meter-lange kaaimuur in de haven van Gent. Dankzij de nieuwe kaai zal de aanvoer van schroot en de afvoer van slakken uit de hoogovens van ArcelorMittal Gent ook via het water kunnen. Deze investering in nieuwe haveninfrastructuur draagt bij tot duurzamer transport per zee- en binnenschip.