nieuws
10/03/2017 - 00:00

Indevuilbak wordt voortaan Mooimakers.

De doelstelling is duidelijk: heel Vlaanderen mobiliseren om samen een halt toe te roepen aan zwerfvuil en sluikstort en Vlaanderen mooi te maken. Mooimakers, en haar team Vlaanderen 

studie
10/03/2017 - 00:00

Maar liefst 90% van de Vlamingen geeft aan thuis bewust te sorteren; omdat het beter is voor het milieu, omdat het hen het gevoel geeft dat het effectief iets uithaalt of om financiële overwegingen. De meest genoemde barrières om nog meer of beter te sorteren zijn plaatsgebrek, kosten of onduidelijke sorteerregels. 

studie
03/03/2017 - 00:00

Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Inbreukenpakket voor februari: voornaamste beslissingen

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Een jaar na de vaststelling van het Pakket circulaire economie, brengt de Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen en voortgang met betrekking tot de belangrijkste initiatieven van haar actieplan van 2015.

studie
23/01/2017 - 00:00

De milieucommissie stemt op dinsdag 24 januari over een voorstel voor wijzigen van het beheer van, het pakket afvalbeheer die vier richtlijnen omvat. In eerdere resoluties riep het Parlement al op tot ambitieuzere doelstellingen. 

studie
14/10/2016 - 00:00

Een nieuw uitvoeringsplan verenigt het beleid rond huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Concrete acties op lokaal niveau moeten de hoeveelheid afval terugdringen.

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Er is nood aan een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning. Het Europese project CHROMIC wil recyclagetechnieken ontwikkelen die zowel tegemoetkomen aan de circulaire economie als aan de huidige markt.

studie
14/10/2016 - 00:00

Met REPAiR maken zes Europese steden, van Gent tot het Poolse Lodź, werk van een circulaire economie. De ambitie van het project? Een waaier van mogelijkheden en beleidsaanbevelingen aanreiken aan lokale en regionale overheden.

studie
30/09/2016 - 00:00

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Meer hierover in  het rapport 'Grondstof voor de circulaire economie’ van  Planbureau voor de Leefomgeving.