studie
20/04/2017 - 00:00

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, die de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 goedkeurde. De OVAM schreef voor dat concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van stortafval.

studie
14/03/2017 - 00:00

Het aandeel afval dat wordt gerecycled zou omhoog moeten gaan naar 70 % in 2030, tegen 44 % vandaag, De parlementsleden willen ook dat de afvalbeheerplannen het aandeel van stortplaatsen - die een grote impact op het milieu hebben – beperken tot 5 %, en een reductie van 50 % voedselverspilling verwezenlijken tegen 2030. Het Parlement zal nu gaan onderhandelen met de Raad van Ministers.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Indevuilbak wordt voortaan Mooimakers.

De doelstelling is duidelijk: heel Vlaanderen mobiliseren om samen een halt toe te roepen aan zwerfvuil en sluikstort en Vlaanderen mooi te maken. Mooimakers, en haar team Vlaanderen 

studie
10/03/2017 - 00:00

Maar liefst 90% van de Vlamingen geeft aan thuis bewust te sorteren; omdat het beter is voor het milieu, omdat het hen het gevoel geeft dat het effectief iets uithaalt of om financiële overwegingen. De meest genoemde barrières om nog meer of beter te sorteren zijn plaatsgebrek, kosten of onduidelijke sorteerregels. 

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Het Parlement stemde over vier richtlijnen betreffende het afvalbeheer van met name afval van huishoudens en kleine bedrijven, goed voor 8% van het totale afval in de EU. Dit wetgevingspakket is een eerste stap op weg naar het opbouwen van een circulaire economie. In de eerste fase zijn meer recycling, minder storten -de meest schadelijke optie voor het milieu en potentiele gezondheidsbedreiging - en minder voedselverspilling de prioriteiten.

studie
03/03/2017 - 00:00

Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Inbreukenpakket voor februari: voornaamste beslissingen

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Een jaar na de vaststelling van het Pakket circulaire economie, brengt de Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen en voortgang met betrekking tot de belangrijkste initiatieven van haar actieplan van 2015.

studie
23/01/2017 - 00:00

De milieucommissie stemt op dinsdag 24 januari over een voorstel voor wijzigen van het beheer van, het pakket afvalbeheer die vier richtlijnen omvat. In eerdere resoluties riep het Parlement al op tot ambitieuzere doelstellingen. 

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Er is nood aan een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning. Het Europese project CHROMIC wil recyclagetechnieken ontwikkelen die zowel tegemoetkomen aan de circulaire economie als aan de huidige markt.