nieuws
21/01/2020 - 00:00

Het Verenigd Koninkrijk stapt binnenkort uit de Europese Unie. De Brexit heeft verschillende gevolgen, ook op het vlak van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Construction and demolition waste makes up just over one third of total waste generation in the EU. Despite relatively high recovery rates of used materials, Europe’s construction sector will need to be even more ambitious in its waste management practices if it is to fully embrace Europe’s circular economy. According to a European Environment Agency (EEA) briefing published today, circular approaches are key to increasing the quality and quantity of recycling and reuse of construction and demolition materials. 

nieuws
03/01/2020 - 00:00

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde op 20 december 2019 de afvalcijfers 2018 van onze Vlaamse bedrijven en gezinnen. De recyclag egraad van het Vlaamse afval blijft uitzonderlijk hoog: 65% van het huishoudelijk afval , 68% van het productie-afval uit onze industrie en 79% van het totale bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven. 
 

studie
01/10/2019 - 00:00

Circular material use can minimise waste and resource extraction, improve resource efficiency, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to conserving biodiversity. However, according to the European Environment Agency (EEA) report, circular economy initiatives in Europe are still at an early stage and would benefit from more investments in upscaling promising innovations and in monitoring progress towards circularity. 

nieuws
18/09/2019 - 00:00

Met de acties in Week van de Handhaving wil Mooimakers overtreders een halt toeroepen en aan het grote publiek het signaal geven dat er wel degelijk wordt opgetreden bij het achterlaten van zwerfvuil en het sluikstorten. Ook de sociale controle wordt aangemoedigd.

brochure
18/09/2019 - 00:00

De OVAM en het departement Omgeving en de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid willen dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.

nieuws
21/08/2019 - 00:00

Landfills around the world are filling up. In 2016, humanity generated over 2 billion tonnes of waste. In the next 30 years, that figure is expected to grow to 3.4 billion.

nieuws
20/08/2019 - 00:00

Deteriorating water quality worldwide is slashing the economic potential of heavily polluted areas, according to a new World Bank report, released on Tuesday. It also warns that the “invisible crisis of water quality” is threatening human and environmental well-being.

nieuws
01/07/2019 - 00:00

De zomervakantie is begonnen. Ga je naar zee? Laat je afval niet achter. Plastics kunnen tot 450 jaar aanwezig blijven in zee en breken af tot kleine fragmenten (waaronder microplastics) die nooit helemaal verdwijnen. Ook van thuis uit kan je de zee beschermen op tal van eenvoudige manieren.

nieuws
20/05/2019 - 00:00
 • Huishoudelijk reglement Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)
 • Vervoer gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling
 • Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen 
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’            
 • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rond Ronse' 
 • Voorkeursbesluit Extra Containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen (ECA)
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters energie 
 • Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 158. Zellik - Kerremans 2020
 • Noodkoopfonds: toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
 • Garanties van oorsprong voor (groene) gas, warmte en koude 
 • Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval            
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen 
 • GRUP Ebema en omgeving 
 • VLAREM III: grote stookinstallaties 
 • Wijziging landinrichtingsbesluit: verduidelijking bevoegdheden en taakverdeling 
 • Instandhoudingsdoelstellingen Beneden-Schelde 
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet specifieke onroerenderfgoedpremies
 • Correctie omgevingslawaai