nieuws
22/05/2019 - 00:00

Healthy forests, soils, seas and other ecosystems form Europe’s ‘natural capital’, which is vital for our well-being and the economy. The European Environment Agency’s (EEA) new analysis, looks at how to measure the condition of Europe’s natural capital and provides a first overview of the state and trends of Europe’s ecosystems. 

nieuws
30/04/2019 - 00:00

Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. 

nieuws
25/03/2019 - 00:00

De natuur is niet alleen mooi en waardevol, ze doet ook veel voor de mens en zijn omgeving. Al die zaken die de natuur voor ons doet, noemen we ecosysteemdiensten of natuurvoordelen. We kunnen niet zonder voedsel, water, kleding of warmte. Natuurvoordelen helpen ook allerlei problemen mee oplossen, van vervuiling tot de opwarming van de aarde, of zelfs stress.

nieuws
08/03/2019 - 00:00

Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar komt de biodiversiteit weinig aan bod. De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.

studie
27/11/2018 - 00:00

There is a growing demand for forest products and ecosystem services but information on the changes in Europe's forests is currently limited. According to an EEA briefing, published today, high-resolution satellite images will improve knowledge about changes in structure, function and condition of forest ecosystems and the impacts of different forest management practices across Europe. 

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Areas next to rivers hold potential for cost-effective flood protection and improving the health of an entire river ecosystem. According to a European Environment Agency (EEA) briefing, restoring European floodplains closer to their natural state would contribute to the achievement of several European Union policies. 

nieuws
04/05/2018 - 00:00

De nieuwe versie van de Natuurwaardeverkenner werd recent voorgesteld aan een publiek van overheden, terreinbeheerders, stadsplanners, landschapsontwikkelaars en hoger onderwijs. De natuurwaardeverkenner is een online en vrij beschikbare tool die de mogelijkheid geeft het socio-economisch belang van van groen-blauwe ruimte snel te becijferen. 

nieuws
20/04/2018 - 00:00

Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij. In het project 'Tuinmonitor' (GARMON) gaat men op zoek naar ontbrekende ruimtelijke data over private tuinen in Vlaanderen. 

nieuws
02/06/2017 - 00:00

De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni in New York de eerste Oceanenconferentie. De bedoeling van deze conferentie is de krachten te bundelen voor de uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14, ‘Leven in het water’, die specifiek aan oceanen en zeeën is gewijd. 

nieuws
04/04/2017 - 00:00

Ontbossing, het verlies van natuurlijke leefgebieden en de uitstoot van broeikasgassen, zijn enkele van de gevolgen van niet-duurzame productie van palmolie, een goedkope plantaardige olie die veel wordt gebruikt in voedsel, cosmetica en biobrandstoffen.