nieuws
19/10/2012 - 10:10

De prijs Groene hoofdstad van Europa wordt uitgereikt aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. Een internationaal panel van deskundigen zorgt voor een technische evaluatie van iedere kandidatuur aan de hand van 12 indicatoren: klimaatverandering en energieprestaties, duurzaam plaatselijk vervoer, luchtkwaliteit en geluidsniveaus, stadsgroen met duurzaam grondgebruik, bevordering van natuur en biodiversiteit, afvalbeheer, waterverbruik en afvalwaterbehandeling, eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid en milieubeheer door het plaatselijk bestuur.

nieuws
21/02/2012 - 11:12

Soil is one of the planet's invaluable resources but continues to be degraded in Europe. Together, the mineral particles, water, air, organic matter, and living organisms that constitute soil perform key functions which underpin our society.

link
01/01/2009 - 11:35

Deelsite van de EU met toegang tot Europese milieureglementering en beleidsdocumenten.